Ceny zbóż, notowania, aktualności

Potwierdzenie 45 przypadku BSE w Polsce

Potwierdzenie 45 przypadku BSE w Polsce
29 marca 2006 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał informację o podejrzeniu wystąpienia w Polsce 45-ego przypadku BSE.

W ramach rutynowo prowadzonych badań poubojowych oraz monitoringu BSE u bydła powyżej 30 miesiąca życia, w rzeźni PPHU BARTEK SP.J. Wólka Somianowska, zlokalizowanej w powiecie wyszkowskim - województwo mazowieckie, od krowy ubitej w dniu 27 marca br. pobrano próbkę i wysłano do badania w regionalnej pracowni szybkiej diagnostyki BSE w Warszawie.

Ze względu na uzyskanie wyniku dodatniego badania przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, zgodnie z obowiązującą procedurą, w celu potwierdzenia wyniku, przesłano ww. próbkę do Laboratorium Referencyjnego dla BSE w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, w którym ostatecznie w dniu 30 marca 2006 r. potwierdzono wynik dodatni.

Opis przypadku

Krowa, lat 10, oznakowana numerem identyfikacyjnym PL005001566999 pochodziła z gospodarstwa położonego w miejscowości Radostowo, w powiecie szczycieńskim, w województwie warmińsko - mazurskim. W przedmiotowym gospodarstwie pozostają 4 sztuki bydła w wieku od 25 dni do 9 lat.

W toku działań wyjaśniających dotyczących potomstwa chorej krowy, ustalono, iż w okresie ostatnich dwóch lat tj. od 2004 r. krowa urodziła troje cieląt. Pierwsze dwa cielęta pochodzące z ciąży bliźniaczej, zostały sprzedane i wysłane do Włoch i Grecji, odpowiednio w dniach 13 października 2004 r. oraz 17 listopada 2004 r. Trzecie cielę, urodzone w dniu 14 czerwca 2005 r. zostało sprzedane do Włoch.

Po ustaleniu dokładnych informacji związanych z okolicznościami wysyłki, zostaną one przekazane właściwym władzom weterynaryjnym tych państw.

Podjęte działania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie, w związku z podejrzeniem BSE w gospodarstwie pochodzenia krowy oznakowanej numerem identyfikacyjnym PL005001566999, wydał decyzję uznającą gospodarstwo ostatniego przebywania "dodatniej" krowy za zakażone BSE oraz rozpoczął dochodzenie epizootyczne w celu wyjaśnienia drogi zakażenia. Likwidacja 5 zwierząt wchodzących w skład kohorty żywieniowo - urodzeniowej miała miejsce 1 kwietnia br.

Wszystkie działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną zmierzają do eliminacji potencjalnego zagrożenia i zabezpieczenia zdrowia publicznego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności