Ceny zbóż, notowania, aktualności

PiS przygotował ustawę o biopaliwach

PiS przygotował ustawę o biopaliwach
Zasady wprowadzania biopaliw do obrotu, promocję paliw odnawialnych oraz uproszczoną procedurę produkcji biopaliw przez rolników na własny użytek przewiduje projekt ustawy o biopaliwach, przygotowany przez PiS. Biuro prasowe PiS poinformowało we wtorek PAP, że Klub złożył w piątek ustawę do Sejmu.

Projekt ustawy o biopaliwach, paliwach odnawialnych i zasadach ich promocji dostosowuje nasze prawo do unijnej dyrektywy w sprawie promocji użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, w pracach nad ustawą wykorzystano regulacje prawne dotyczące biopaliw, wprowadzone w Hiszpanii i w Austrii.

Celem wprowadzenia ustawy jest też realizacja unijnej dyrektywy, która zakłada, że do 2010 roku udział biopaliw w stosowaniu paliw ciepłych w Polsce wyniesie 5,75 proc.

W opinii autorów projektu, wdrożenie przepisów zawartych w projekcie powinno wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwracają przy tym uwagę na bezpieczne dla użytkowników pojazdów zastępowanie benzyn silnikowych i olejów napędowych biopaliwami lub innymi paliwami odnawialnymi.

Projekt określa, iż do obrotu można wprowadzić wyłącznie biokomponenty lub inne paliwa odnawialne spełniające wymagania jakościowe, potwierdzone świadectwem jakości wydanym przez jednostkę certyfikującą. Jakość paliw ma sprawdzać Inspekcja Handlowa.

Do wytwarzania biokomponentów może być wykorzystywana wyłącznie biomasa zakontraktowana na podstawie umowy na okres nie krótszy niż 5 lat; chodzi o surowce rolnicze pochodzące z produkcji własnej pierwszych przetwórców lub wytwórców, surowy spirytus rolniczy, surowy olej rzepakowy wytworzony z biomasy lub surowców rolniczych.

Przygotowany przez PiS projekt wprowadza obowiązek informowania opinii publicznej o dostępności biopaliw oraz ich specjalnego oznakowania, w tym podawania istotnej dla kupującego informacji o ich wartości energetycznej.

Zdaniem wnioskodawców, biorąc pod uwagę doświadczenia krajów sąsiednich, nie ma żadnego uzasadnienia do wprowadzania do publicznego obrotu tylko jednego rodzaju biopaliwa, zawierającego ściśle określoną, 20 proc. ilość estrów.

Do obrotu mogą być wprowadzane również biopaliwa o innej zawartości procentowej estrów oraz 100 proc. estry metylowe. Skład procentowy tego biopaliwa powinien wynikać z wymagań określonych typów silników oraz suwerennej decyzji kupującego, podejmowanej na podstawie zakupu gotowych składników o określonych parametrach jakościowych.

Poselski projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 lipca 2006 roku.

Projekt ustawy o biopaliwach przygotowuje także Ministerstwo Gospodarki. Wstępne założenia do tego projektu zostały przyjęte na początku stycznia br. przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Zgodnie z harmonogramem gotowy projekt po konsultacjach ma trafić pod obrady rządu w maju tego roku. Założenia rządowego projektu nie odbiegają od propozycji PiS.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności