Ceny zbóż, notowania, aktualności

Walka o limity

Walka o limity
Rozpoczęły się próby przekonania Komisji Europejskiej do wcześniejszego uruchomienia tzw. rezerwy restrukturyzacyjnej. Bez przychylności Brukseli polscy rolnicy na pewno zapłacą kary za przekroczenie limitów produkcji mleka.

Przy okazji rozpoczętych właśnie dwudniowych obrady unijnych ministrów rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się z komisarz Mariann Fischer Boel zabiegając o rozwiązanie problemu przekroczenia limitów produkcji mleka przez naszych rolników.

Polsce zgodnie z Traktatem Akcesyjnym przysługuje ponad 400 tysięcy ton dodatkowej rezerwy. Ale możemy ją uruchomić dopiero po 1 kwietnia 2006 roku. Rząd chce, aby Bruksela przyśpieszyła ten termin i uchroniła rolników przed wysokimi grzywnami.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności