Ceny zbóż, notowania, aktualności

Fundusze 2007-2013

Fundusze 2007-2013
13,5 miliarda euro w latach 2007-2013. To kwota jaka trafi na wieś z Unii Europejskiej. Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na modernizację gospodarstw oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

Najwcześniej bo na początku przyszłego roku wejdą te fundusze, które będą kontynuacją programów już istniejących.

 - Młody rolnik, renty strukturalne, grupy producenckie, programy rolno-środowiskowe, zalesiania i jeszcze kilka innych, do których Agencja jest przygotowana weszłyby od 1 stycznia. - mówi Krzysztof Ardanowski wice minister rolnictwa

Natomiast nowe działania weszłyby rok później. Po dokładnym przygotowaniu wszystkich procedur tak aby okres od złożenia wniosku do wypłacenia dotacji był jak najkrótszy. Program opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa zakłada tak zwane cztery osie priorytetowe.

Pierwsza ma na celu wsparcie gospodarcze obszarów wiejskich. Będzie to między innymi kontynuacja programu inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz wsparcia dla młodych rolników.

Kolejne działania będą skupione na ochronie środowiska. Przede wszystkim na wsparcie mogą tu liczyć rolnicy z obszarów szczególnie chronionych. Będą to bardzo rozbudowane programy rolnośrodowiskowe, leśnośrodowiskowe i rolnoleśne. Trzecia oś zakłada pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 - Małe gospodarstwa nie utrzymają się z produkcji rolniczej. Nie utrzymają dochodów, które pozwoliłyby na utrzymanie godne rodziny. W związku z tym one muszą zajmować się innymi działaniami. - dodaje Ardanowski

Dotacje będzie można uzyskać na uruchomienie przetwórstwa gospodarskiego, sprzedaż bezpośrednią oraz świadczenie różnego rodzaju usług.

Ostatnia grupa programów ma wspierać funkcjonowanie tak zwanych lokalnych grup działania. Będzie to kontynuacja programu Lider.

Ale na tym nie koniec. Na rozwój obszarów wiejskich będą też dostępne środki w innych resortach. Przede wszystkim na infrastrukturę oraz edukację.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności