Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rejestracja zwierząt obowiązkowa

Rejestracja zwierząt obowiązkowa
Jeszcze tylko dwa dni mają rolnicy na to aby zaopatrzyć się bezpłatnie w księgi rejestracji zwierząt oraz karty do ich uzupełniania. Wystarczy tylko zgłosić się do powiatowego biura ARiMR. Po nowym roku sprawa już nie będzie taka prosta.

Księgi rejestracji zwierząt powinny być prowadzone w każdym gospodarstwie już od dawna. Dotychczas bez problemu rolnicy mogli się w nie zaopatrywać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji. Teraz to się zmieni.

 – Pierwszego stycznia 2006 roku Agencja nie będzie miała prawnych możliwości zaopatrywania posiadaczy zwierząt w księgi rejestracji. – powiedziała Liliana Staniszewska z ARiMR

Po Nowym Roku rolnicy w księgi dla nowych stad lub w brakujące karty do już prowadzonych rejestrów będą mogli zaopatrywać się na tak zwanym wolnym rynku. Problem w tym, że nie wiadomo dokładnie, gdzie takie dokumenty będzie można kupić oraz ile będą kosztować.

 – W księgi rejestracji prawdopodobnie będziemy się zaopatrywali w wydawnictwach, tych które zajmują się wydrukiem innych druków do szerokiego użytku, natomiast trudno jest mi w tej chwili określić jakie to będą placówki. – dodaje Liliana Staniszewska.

Należy się zatem spodziewać, że na początku rolnicy będą mieli podobne problemy ze zdobyciem ksiąg rejestracji jak to było w przypadku kolczyków dla zwierząt, gdy zaczęto je produkować na wolnym rynku. Ale wtedy przynajmniej było wiadomo które firmy tym się zajmują.

Księgi rejestracji zwierząt należy uzupełniać w terminie siedmiu dni od daty kupna czy narodzin zwierzęcia. Ważne jest też, aby dane zawarte w księdze zgadzały się z danymi z paszportu oraz z tymi, które są zapisane w rejestrach prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji.

Wszystko to służy bezpieczeństwu żywności oraz ułatwia dochodzenie służbom weterynaryjnym w razie wystąpienia choroby zakaźnej w stadzie.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności