Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nie każdy rolnik otrzyma zwrot podatku VAT

Nie każdy rolnik otrzyma zwrot podatku VAT
Minister finansów Teresa Lubińska będzie musiała wyjaśnić, dlaczego mimo wcześniejszych sygnałów ministerstwo nie zmieniło prawa w sprawie zwrotu VAT od inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD. Dziś rolnicy, którzy podpisali takie umowy po 1 maja 2004 r., nie mogą odzyskać pieniędzy, bo ich wnioski nie zostały rozpatrzone na czas.

Pomocy u rzecznika praw obywatelskich szukają beneficjenci Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), którzy pozbawieni zostali prawa do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) zapłaconego w trakcie realizowanej inwestycji. Wszystko przez to, że umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD rolnicy ci podpisali już po 1 maja 2004 r.

Tymczasem na podstawie § 27 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 97, poz. 970) prawo do ubiegania się o zwrot VAT mają tylko ci beneficjenci, którzy takie umowy podpisali najpóźniej do 30 kwietnia 2004 r. Problem polega jednak i na tym, że rolnicy ci utracili prawo do zwrotu podatku nie z własnej winy. To Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąca agencją płatniczą, nie zdążyła w terminie zweryfikować wniosków, co umożliwiłoby podpisanie umowy z beneficjentami przed przystąpieniem Polski do UE.

"Termin składania wniosków został wyznaczony np. przez Lubelski Oddział Regionalnej ARiMR na 20 lutego 2004 r. Beneficjenci, składając wnioski, mieli zostać poinformowani o bezzwłocznym przeprowadzeniu procedur kwalifikacji oraz ewentualnym podpisaniu umowy najpóźniej do końca kwietnia 2004 r." – napisał w wystąpieniu do ministra finansów prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich. Jak podkreślił, przewlekłość w ocenie wniosków złożonych przed 20 lutego 2004 r. sprawiła, że umowy zostały podpisane już po 1 maja 2004 r. W efekcie nie dość, że rolnicy kupujący maszyny rolnicze w ramach pomocy finansowej z programu SAPARD musieli zapłacić więcej (bo z 7 do 22 proc. wzrosła stawka VAT na maszyny rolnicze), to jeszcze utracili prawo do zwrotu tego podatku.

To, zdaniem rzecznika, doprowadziło do nierównego traktowania korzystających z programu SAPARD.

Rzecznik powołuje się przy tym na pismo wiceprezesa agencji z 19 października 2004 r. (sygn. DWSiFS–700–104/SKWR–ap/05), z którego wynika, iż w przeszłości agencja występowała do generalnego inspektora kontroli skarbowej z propozycją rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach tak, aby te podmioty, które po 1 maja 2004 r. zawarły umowy w ramach programu SAPARD, mogły również ubiegać się o zwrot części VAT.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności