Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niskotowarowe decyzje

Niskotowarowe decyzje
Agencja Restrukturyzacji zaczęła wydawać rolnikom ubiegającym się o wsparcie dla gospodarstw decyzje o przyznaniu płatności niskotowarowych oraz na dostosowanie do standardów unijnych.

Programy te wzbudziły największe zainteresowanie rolników. O ich popularności zadecydowało to że, aby uzyskać pomoc nie trzeba wyłożyć najpierw własnych środków. Niestety na otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji trzeba było długo czekać.

O przyznanie wsparcia w ramach programu dla gospodarstw niskotowarowych ubiega się ponad 116 tysięcy rolników, a na dostosowanie do standardów unijnych prawie 74 tysiące.

 - Tempo wydawania decyzji w obu tych działaniach pozwala stwierdzić, że w tym roku rozpoczniemy płatności w skali kilku tysięcy beneficjentów. - powiedział Marek Paweł Janiec, wice prezes ARiMR

Problem w tym, że przyjęto więcej wniosków niż zaplanowano środków na ich realizację. Agencja zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywą realokacji środków A to oznacza, że środki przesunięto by z innych programów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, głównie tych które cieszą się mniejszym zainteresowaniem rolników.

 - Sądzimy, że w ciągu najbliższych tygodni te decyzje zostaną podjęte i wtedy będziemy w stanie sfinansować wszystkie działania, które rolnicy podjęli w ramach dostosowania do standardów unijnych. - dodaje Marek Paweł Janiec

Chodzi tu głównie o budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Problem w tym, że teraz inwestycje będzie opóźniać już nie agencja ale zimowa pogoda.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności