Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ustawa "O produktach pochodzenia zwierzęcego"

Ustawa "O produktach pochodzenia zwierzęcego"
Wymagania, jakie musi spełniać żywność pochodzenia zwierzęcego wprowadzana do obrotu handlowego, a także sposób kontrolowania tych produktów, określa projekt ustawy "O produktach pochodzenia zwierzęcego". Komisja rolnictwa w środę wieczorem skierowała projekt do II czytania.

Komisja rolnictwa na środowym posiedzeniu rozpatrywała poprawki wprowadzone przez podkomisję. Jak wyjaśnił PAP poseł LPR Andrzej Fedorowicz, większość poprawek do rządowego projektu miała charakter doprecyzowujący. Ustawa ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych.

Fedorowicz dodał, że podkomisja usunęła jeden z artykułów z rządowego projektu dotyczący wykonywania dezynfekcji i deratyzacji. W myśl przepisów osoby, które przeprowadzają takie zabiegi powinny uzyskać do tego specjalne uprawnienia i wiedzę. Podkomisja uznała, że jest to działalność dosyć marginalna, a po drugie doświadczenie, które zdobyli dotychczas jest wystarczające do wykonywania tych czynności i nie jest potrzebne ukończenie wyższych studiów w tym zakresie.

Jak poinformował Federowicz, wprowadzone zostały także poprawki zgłoszone przez rząd w trybie awaryjnym, a są one związane z ptasią grypą i innymi chorobami zakaźnymi zwierząt. Np. określają one, że w razie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w kraju trzecim, minister rolnictwa może zakazać przywozu zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego w drodze rozporządzenia.

Rząd zaproponował, by przepisy nowej ustawy weszły w życie, jak najszybciej tj. w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Lech Różański, ze względu na wymogi unijne, przepisy te powinny wejść w życie 1 stycznia 2006 roku.

Drugie czytanie projektu ustawy odbędzie się w najbliższy piątek wieczorem.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności