Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
Informacja dotyczącą przeznaczenia przez Radę Ministrów kwoty 450 mln zł na zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego.

W dniu 29 listopada br. Rada Ministrów, mając na uwadze konieczność obniżenia kosztów produkcji rolniczej związanych z zakupem paliwa rolniczego podjęła decyzję o przeznaczeniu 450 mln zł na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego.

Decyzja ta jest również zgodna z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji ram wspólnotowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych oraz elektryczności, która daje możliwość stosowania w Państwach Członkowskich minimalnej stawki akcyzy do paliwa zużywanego w rolnictwie.

Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów rolnych do tzw. „paliwa rolniczego” uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku. Pomoc dla rolników, w postaci udostępnienia tańszego paliwa do produkcji rolnej, została wprowadzona w innych krajach członkowskich, co sprzyja rozwojowi i konkurencyjności rolnictwa tych krajów.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowywany jest aktualnie projekt odpowiedniej ustawy, na mocy której pomoc ta będzie udzielana rolnikom w formie zwrotu części podatku akcyzowego przez urzędy gmin na podstawie przedłożonych przez rolników faktur zakupu oleju napędowego, jednakże w kwotach nie przekraczających równowartości kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie 86 l oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Przyjęcie ustawy przewidziane jest na I kwartał przyszłego roku.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności