Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drożej na jarmarkach

Drożej na jarmarkach
Na rynku rolnym we wrześniu br., w porównaniu z sierpniem wzrosły ceny skupu pszenicy (o ponad 3 proc.), żyta (o ponad 4 proc.) i mleka (o 1 proc.). Obniżyły się ceny skupu ziemniaków (o ok. 34 proc.), żywca wołowego (o ok. 2 proc.), żywca wieprzowego (o ponad 1 proc.) i nieznacznie ceny żywca drobiowego (o 0,2 proc.).

Na targowiskach odnotowano wzrost cen: pszenicy (o 0,3 proc.), żywca wieprzowego i żywca wołowego (o ponad 1 proc.).

W odniesieniu do września ub. roku odnotowano spadek cen skupu zbóż (pszenicy o blisko 16 proc., żyta o 15 proc.) oraz cen żywca wieprzowego (o 16,5 proc.). Wzrosły ceny skupu ziemniaków (o 13 proc.), żywca wołowego (o ponad 6 proc.), drobiowego (o 0,2 proc.) i mleka (o blisko 1,5 proc.).

Ceny pszenicy w skupie (średnio 35,63 zł/dt) wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem natomiast obniżyły się o 15,9 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 42,89 zł, tj. o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem.

Za żyto w skupie płacono średnio 27,17 zł/dt, tj. o 4,2 proc. więcej niż przed miesiącem ale o 15 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta obniżyły się do 31,85 zł/dt, tj. o 2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

We wrześniu, ceny ziemniaków w skupie kształtowały się na poziomie 21,52 zł/dt, tj. o 33,6 proc. niższym niż przed miesiącem ale o 13 proc. wyższym niż przed rokiem. Ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach wynosiły średnio 63, 10 zł/dt.

Ceny żywca wieprzowego w skupie obniżyły się z 4,19 zł/kg w sierpniu do 4,13 zł/kg we wrześniu, tj. o 1,4 proc., natomiast w porównaniu z wrześniem ub. roku obniżyły się o 16,5 proc. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,07 zł, tj. o 1,5 proc. więcej niż przed miesiącem.

W porównaniu do sierpnia br. we wrześniu poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (wzrosła odpowiednio z 12,9 do 13,0) oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen zestawu pasz (z 7,0 w sierpniu do 7,5 we wrześniu).

Za prosię do chowu w obrocie targowiskowym płacono średnio 130 zł, tj. o 0,7 proc. więcej niż przed miesiącem.

We wrześniu br. ceny skupu żywca wołowego (średnio 4,10 zł/kg) były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,9 proc., natomiast w skali roku - wzrosły o 6,2 proc. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym kształtowały się na poziomie 4,18 zł/kg, tj. o 1,2 proc. wyższym niż przed miesiącem.Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do 3,49 zł/kg, tj. o 0,2 proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 0,2 proc.

Za 1 hl mleka w skupie płacono średnio 90,24 zł, tj. o 1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 1,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: RMF FM

Powrót do aktualności