Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polacy zadowoleni z członkostwa w UE

Polacy zadowoleni z członkostwa w UE
56 proc. Polaków wyraża aprobatę dla członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej - wynika z wrześniowego sondażu TNS OBOP. Negatywny stosunek do obecności Polski we Wspólnocie ma natomiast 13 proc. respondentów

Co czwarty pytany - 26 proc. podziela pogląd, że członkostwo Polski w Unii nie jest "ani czymś dobrym, ani złym". Jak zauważa Ośrodek, odsetek tak myślących osób nie zmienia się od 1 maja ub. roku, kiedy Polska wstąpiła do UE.

Z badań wynika, że aprobatę dla naszego członkostwa w UE wyrażają przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem (pozytywnie o członkostwie wypowiada się 73 proc. absolwentów wyższych uczelni).

Członkostwo Polski we Wspólnocie pozytywnie ocenia 64 proc. osób deklarujących się jako "bardzo zainteresowanych" polityką.

71 proc. ankietowanych jest przekonana, że wejście Polski do Unii nie wpłynęło na życie obywateli; 15 proc. respondentów przypisuje naszej akcesji zmiany na gorsze, 12 proc. widzi w niej korzyści.

Ponad połowa respondentów - 57 proc. uważa, że wejście do Wspólnoty zmieniło sytuację naszego kraju: 39 proc. ankietowanych jest przekonanych o zmianach na lepsze, 18 proc. dostrzega przede wszystkim zmiany na gorsze. Opinię, że unijne członkostwo nie odegrało większej roli dla sytuacji Polski wyraża 35 proc. badanych.

Sześciu na dziesięciu Polaków przekonanych jest o wpływie wejścia Polski do UE na pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Nieco ponad połowa respondentów - 51 proc. ocenia ten wpływ jako korzystny, odmiennego zdania jest natomiast 9 proc. Polaków. Co trzeci badany przez TNS OBOP - 30 proc. twierdzi, że członkostwo Polski w UE nie przyniosło żadnych istotnych zmian pod względem pozycji międzynarodowej Polski.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-12 września na reprezentatywnej losowej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności