Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska wykorzysta całość środków UE na dopłaty za 2004 rok

Polska wykorzysta całość środków UE na dopłaty za 2004 rok
Środki finansowe, 659 mln euro, przyznane Polsce przez Komisję Europejską na 2004 rok na dopłaty bezpośrednie dla rolników zostaną w całości przekazane – poinformował w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Wojciech Olejniczak.

Dodał, że już obecnie Polska otrzymała 632 mln euro, a do końca czerwca tego roku wpłyną pozostałe pieniądze.

Niektórzy polityce zarzucali resortowi rolnictwa, że z powodu mniejszej liczby wniosków, niż zakładano (tj. obejmujących mniejszą powierzchnię gruntów), część unijnych dopłat nie zostanie wykorzystana i pozostanie w dyspozycji Komisji Europejskiej.

Minister, odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania poselskie wyjaśnił, że wnioski o dopłaty do gruntów za 2004 rok złożyło 1,385 mln rolników na kwotę 6 mld 323 mln złotych oraz na kwotę 1 mld 141 mln złotych z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania (ONW). W sumie więc dopłaty bezpośrednie wraz z dopłatami do produkcji skrobi i tytoniu wyniosą ok. 7,7 mld złotych. Dodał, że polski budżet dopłacił do dopłat bezpośrednich ponad 3 mld złotych.

Olejniczak podkreślił, że obecnie wnioski o dopłaty za 2005 rok złożyło więcej rolników niż w poprzednim roku. Do środy włącznie o dopłaty ubiega się 1,467 mln gospodarstw.

W opinii szefa resortu rolnictwa, jest to "dobry wynik, który został osiągnięty m.in. dzięki przygotowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spersonalizowanych wniosków, które znacznie ułatwiły jego wypełnienie.

Minister zaznaczył, że już trzy tygodnie temu resort rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu składania wniosków. "Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie składania wniosków bez sankcji finansowych dla rolników do końca maja tego roku. Dziś będzie formalnie decyzja Komisji w tej sprawie" – powiedział.

Olejniczak wyjaśnił, że w ubiegłym roku zostały przeprowadzone tzw. kontrole na miejscu, które miały zbadać zgodność danych zawartych we wnioskach z danymi rzeczywistymi w 5,5 proc. gospodarstw ubiegających się o dopłaty. Nieprawidłowości stwierdzono w 15 proc. z nich, ukarano 2,5 tys. gospodarstw.

Zdaniem Olejniczaka, sprawnie przebiega proces składania wniosków o unijne pieniądze, które zostały przyznane w ramach funduszy strukturalnych dla polskiego rolnictwa i wsi. Dotychczas złożone wnioski wykorzystują w 72 proc. przyznane środki.

Minister zapewnił, że pieniądze przyznane przez Unię na lata 2004–2006 dla polskich rolników i mieszkańców wsi zostaną całkowicie wykorzystane.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności