Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tłuste lata Elstar Ols

Tłuste lata Elstar Ols
Producent rafinowanych olejów i tłuszczów roślinnych dla przemysłu spożywczego Elstar Oils SA w pierwszym kwartale osiągnął 1,3 mln zł zysku netto.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,8 mln zł. Prognozy na ten rok zakładają osiągnięcie 140 mln zł przychodów oraz 7,1 mln zł zysk netto. Na zwiększenie mocy produkcyjnych Elstar przeznaczy 75 – 80 mln zł. Pieniądze będą pochodzić m.in. z kredytu w BGŻ SA.

Umowa dotycząca pożyczki zostanie podpisana w najbliższych dniach, a chodzi o 13,2 mln zł. Dzięki inwestycji Elstar Oils będzie jednym z pierwszych w Polsce zakładów wytwarzających estry metylowe służące do produkcji biopaliw.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności