Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wycofanie z Sejmu ustawy o KRUS?

Wycofanie z Sejmu ustawy o KRUS?
Związki rolnicze proponują, by rząd wycofał z Sejmu projekt ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - poinformował na konferencji prasowej we wtorek prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin.

Jak powiedział, organizacje rolnicze wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec zaproponowanej przez rząd autopoprawki do ustawy o KRUS, gdyż nie uwzględnia ona większości uwag zgłoszonych przez związki rolnicze.

Rządowa autopoprawka przewiduje zmiany organizacji KRUS i zmiany w funkcjonowaniu funduszy, w tym funduszu składkowego. Autopoprawka nie przewiduje natomiast podwyższenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Pod koniec lutego rząd skierował autopoprawkę do ustawy do konsultacji społecznych.

Jak wyjaśnił Serafin, wbrew wcześniejszym zapowiedziom zaproponowane zmiany nie uwzględniają m.in. przepisów, które przywracałyby do systemu KRUS osoby wykluczone z tego systemu 1 października 2004 roku wskutek zmian w ustawie.

Dotyczy to ok. 120 tys. rolników, którzy prowadzili działalność gospodarczą i zostali podporządkowani (jako przedsiębiorcy) ZUS. To oznaczało, że musieli płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne niż wcześniej. Znaczący wzrost składek na ZUS spowodował, iż ok. 65 tys. rolników zaprzestało prowadzenia własnej działalności.

Zdaniem związków, rząd nie zaproponował kompleksowego rozwiązania problemu ubezpieczenia rolniczego, a jedynie zmiany w organizacji funkcjonowania KRUS. Proponuje m.in. zlikwidowanie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego, co zostało przez rolników odebrane jako próba ograniczenia nadzoru społecznego nad dysponowanym przez niego mieniem i środkami.

 - Fundusz Składkowy posiadający osobowość prawną jest finansowany w 100 proc. ze składek rolników. Próba pozbawienia go oddzielnego organu kontrolującego, który decyduje o wysokości zasiłków np. chorobowych, wypadkowych, macierzyńskich jest niezrozumiała - powiedział Serafin.

Przewodniczący ZZR "Samoobrona" Andrzej Lepper podkreślił, że Fundusz Składkowy funkcjonuje wyłącznie ze składek rolników i to oni powinni o nim decydować. Organizacje rolnicze krytycznie oceniają zmniejszenie liczby przedstawicieli rolników w Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz przekształcenia tej rady w Radę Nadzorczą KRUS przy jednoczesnym okrojeniu jej kompetencji. Zdaniem Romana Wierzbickiego (RI Solidarność), najpierw trzeba zreformować system podatkowy dla rolników, a dopiero potem wprowadzać zmiany do ustawy o KRUS. Uważa on, tak jak pozostali związkowcy, że konieczne jest obliczenie dochodów rolników i na tej podstawie wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenie.

Stanowisko w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o KRUS popierają Kółka Rolnicze, Związek Rolników Indywidualnych "Solidarność", Związek Zawodowy Rolników "Samoobrona", Federacja Producentów Rolnych, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności