Ceny zbóż, notowania, aktualności

Firmy nie będą karane za długi kontrahenta

Firmy nie będą karane za długi kontrahenta
Przedsiębiorcy mogą być zadowoleni - nie będą już musieli wystawiać faktur, jeśli nie uzyskali od kontrahentów zapłaty. W piątek posłowie uchwalili zmiany ważnej dla gospodarki ustawy o VAT. Najważniejszą zmianą, na którą czekali przedsiębiorcy, to rozwiązanie kwestii złych długów, czyli wierzytelności nieściągalnych.

(...) Warto zaznaczyć, iż aby skorzystać z ulgi, należy spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim korekta może dotyczyć jedynie wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, jeżeli stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Dostawa musiała odbyć się na rzecz czynnego podatnika VAT (i pod warunkiem, iż podatnik ten nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji). W chwili dokonywania korekty nabywca powinien być nadal zarejestrowany.

 - Korekta dotyczyć może tylko takich wierzytelności, które zostały wykazane jako obrót opodatkowany w deklaracji podatkowej i które nie zostały ani uregulowane, ani zbyte - dodaje Paweł Mazurkiewicz.

(...) Po spełnieniu tych warunków wystawca faktury może dokonać korekty w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wierzytelność została odpisana jako nieściągalna. Oczywiście, jeżeli po dokonaniu korekty należność zostanie uregulowana - podatnik ma obowiązek zwiększyć podatek należny za okres, w którym należność została uregulowana. Nowelizacja nakłada na podatnika obowiązek poinformowania o dokonanej korekcie zarówno swój urząd skarbowy, jak i kontrahenta.

Projekt zakłada symetrię korekt - nabywca po otrzymaniu zawiadomienia o dokonanej korekcie przez wystawcę faktury, w przypadku gdy w terminie 30 dni od jego otrzymania nie ureguluje należności - ma obowiązek dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego - za okres, w którym odliczenia dokonano.

Jeżeli podatnik ów ureguluje w części należności w tym terminie, wówczas korekta jest dokonana proporcjonalnie. Uregulowanie należności po tym terminie daje możliwość ponownego odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności