Ceny zbóż, notowania, aktualności

Producenci żywności zobowiązani do samokontroli produkcji

Producenci żywności zobowiązani do samokontroli produkcji
Producenci żywności mają być zobowiązani do prowadzenia stałych wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa produkcji oraz dokumentowania tych czynności. Za niewypełnienie tego obowiązku będą im grozić kary - takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przyjęty we wtorek przez rząd. Wytwarzanie, obrót i transport żywności to jeden z obszarów regulowany przepisami Unii Europejskiej. Producenci działający na jej terenie są zobowiązani do stosowania tzw. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) czyli systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Przepisy dostosowujące w tym zakresie polskie prawo do unijnego zostały wprowadzone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, ale niedoskonale - unijni eksperci zwracali uwagę na to, że brak jest np. sankcji karnych za niewdrożenie HACCP. Nowelizacją ustawy rząd chce uzupełnić braki. HACCP polega na tym, że w zakładzie produkcyjnym po analizie, określa się tzw. punkty krytyczne, które mogą stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa wytwarzanych tam produktów, a następnie przeprowadza się w nich udokumentowaną kontrolę. Jak powiedział PAP zastępca głównego inspektora sanitarnego Serweryn Jurgielaniec, np. w zakładzie produkującym wędliny takim miejscem może być pomieszczenie, do którego trafia mięso przed obróbką. Musi w nim panować odpowiednio niska temperatura, by nie doszło do namnożenia szkodliwych drobnoustrojów. W takim pomieszczeniu temperatura powinna być sprawdzana co kilka godzin, a pomiary dokumentowane. Obowiązek wprowadzenia stałych wewnętrznych kontroli spoczywa na producencie. Musi się on liczyć z tym, że inspekcja sanitarna w każdej chwili może to sprawdzić. Nowelizacja, przy okazji, wprowadza podstawę stworzenia zintegrowanego systemu laboratoriów badania próbek żywności. Przewiduje także możliwość likwidacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i przekazania ich kompetencji stacjom w innych miejscach (sąsiednim powiecie, mieście wojewódzkim itp.).

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności