Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rusza wypłata rent strukturalnych

Rusza wypłata rent strukturalnych
Ci rolnicy, którzy najwcześniej przekazali swoje gospodarstwa powinni w tym miesiącu dostać wypłatę zaległych świadczeń. Niższa opłata notarialna będzie dla tych, którzy dopiero teraz zamierzają zaprzestać działalności rolniczej.

ARiMR rozpoczęła wysyłanie decyzji o przyznanie rent strukturalnych. Niektórzy rolnicy czekają na pieniądze od czterech miesięcy. Opóźnienie wypłat Agencja Restrukturyzacji tłumaczy brakiem akredytacji Ministra Finansów. Udało się ją uzyskać dopiero pod koniec stycznia.

 - W tym miesiącu na pewno otrzymają płatności ci rolnicy, którzy przekazali gospodarstwa w październiku i będziemy starali się, żeby ci co przekazali gospodarstwo w listopadzie i w grudniu również otrzymywali już pieniądze na bieżąco - powiedział przedstawiciel ARiMR.

Pieniądze będą naliczone od dnia przekazania gospodarstwa. Wyjaśniła się też sprawa taksy notarialnej. Weszło już w życie nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające sposób naliczania wynagrodzenia dla notariuszy.

 - Od 1 lutego weszła nowa taksa notarialna dla rolników, którzy przekazują gospodarstwo przechodząc na rentę strukturalną i ci rolnicy płacą ryczałtem 600 zł - oznajmił przedstawiciel Ministerstwa.

Ale zdaniem Krajowej Rady Notarialnej nie zmieni to w znaczny sposób kosztów związanych z przekazaniem gospodarstwa.

 - Rolnik zbywający nieruchomość, gospodarstwo rolne, ubiegający się o rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego zwolniony jest od podatku od darowizn, opłatę sądową uiszcza jedynie w wysokości 20 zł, czyli symboliczną. Zmniejszona jest też opłata notarialna od 600 zł, niestety rolnicy ubiegający się o renty strukturalne z funduszów unijnych będą miel jedynie zmniejszone opłaty notarialne - powiedział przedstawiciel KRN.

A to oznacza, że koszty wiązane z przekazaniem gospodarstwa na rentę strukturalną, będą i tak wyższe niż w przypadku świadczeń z KRUS-u.

 - Gdyż uważamy, że pozostawianie na niezmienionym poziomie podatków i opłat sądowych bardzo wysokich nie da pożądanego rezultatu. Cały zabieg, naszym zdanie, spali na panewce z tego powodu, że daniny publiczne nadal będą barierą dla dokonywania tego rodzaju czynności - dodał przedstawiciel KRN.

Nie zgadza się z tym Minister Rolnictwa: - Największym obciążeniem była taksa notarialna, która została zmniejszona do 600 zł i to zostało dla rolników "ekstra" zrobione.

Dotychczas ponad 22 tys. rolników zdecydowało się ubiegać o renty unijne.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności