Ceny zbóż, notowania, aktualności

W lutym ARiMR wypłaci pierwsze renty strukturalne

W lutym ARiMR wypłaci pierwsze renty strukturalne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła wysyłanie formalnych decyzji o przyznaniu rolnikom rent strukturalnych, przysługujących z tytułu zaprzestania działalności rolniczej i trwałego przekazania gospodarstwa rolnego. Pierwsze wypłaty rolnicy otrzymają w lutym tego roku - poinformowała w środę rzecznik ARiMR Iwona Musiał.

Musiał wyjaśniła, że opóźnienie w wypłatach rent (pierwsze renty miały być wypłacone w październiku 2004 r.) było spowodowane brakiem akredytacji dla ARiMR. Agencja otrzymała taką akredytację od ministra finansów, upoważniającą do dokonywania wypłat rent strukturalnych, dopiero 25 stycznia 2005 r.

Jak zaznaczyła rzecznik, rolnicy będą otrzymywali wypłaty w kolejności przekazywania gospodarstw. W pierwszej kolejności pieniądze dostaną ci rolnicy, którym renty należą się już od października 2004 roku. Pierwsze wypłaty zostaną przelane na konta rolników w lutym.

Rolnicy, którym należą się wypłaty już od października, otrzymają za ten okres wyrównanie. Wypłata będzie skumulowana za ten okres (tj. za październik, listopad i grudzień). Musiał zapewniła, że powstałe opóźnienia w wypłatach zostaną nadrobione w najbliższych miesiącach.

W biurach powiatowych Agencji łącznie znajduje się 22 tys. 209 wniosków o przyznanie renty strukturalnej.

Aby wnioski mogły być rozpatrywane, muszą być kompletne. Renta za ziemię przysługuje rolnikowi, który posiada co najmniej 1- hektarowe gospodarstwo, ukończył 55 lat, przez ostatnie co najmniej 10 lat gospodarował na ziemi i był przez co najmniej 5 lat ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Po uzyskaniu postanowienia o spełnieniu warunków, rolnik ma czas do 6 miesięcy na przekazanie gospodarstwa (np. przez akt notarialny). Musi także złożyć zobowiązanie o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu miesiąca wydawana jest decyzja o wypłacaniu rent.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej to 210 proc. kwoty najniższej emerytury (która wynosi obecnie 562,58 zł), czyli prawie 1200 zł.

Na finansowanie rent na lata 2004-2006 zaplanowano środki w wysokości 640 mln euro. Według wstępnych szacunków, wystarczą one na wypłaty rent dla ponad 50 tys. rolników.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności