Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ruszyła reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Ruszyła reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Fundamentem Wspólnej Polityki Rolnej jest uniezależnienie wielkości dopłat bezpośrednich od wielkości produkcji.

Unijna polityka rolna od lat faworyzowała tych, którzy produkowali dużo. W efekcie takie obrazki jeszcze niedawno w Unii Europejskiej były dość częste. Protestujący farmerzy wysypywali swoje płody rolne na drogi, gdyż nie mieli gdzie ich sprzedać lub ceny były za niskie. Kolejnym skutkiem takiej polityki były problemy z jakością żywności oraz rosnące lawinowo wydatki na rolnictwo. Gdy osiągnęły one połowę budżetu Unii zaczęto przygotowywać reformę. W czerwcu 2003 roku piętnaście państw starej Unii Europejskiej zdecydowało o oddzieleniu wielkości subwencji od wielkości produkcji. Teraz miały one zależeć od wielkości gospodarstwa lub od średniej wielkości wypłat z kilku ostatnich lat. Reforma już przyniosła skutki, mimo że niektóre państwa, takie jak na przykład Niemcy, będą wprowadzać ją stopniowo przez 10 lat.

Dopłaty bezpośrednie są zagwarantowane w unijnym budżecie do roku 2013. Do tego czasu polscy i unijni rolnicy mogą być pewni, że za wyjątkiem rynku cukru nic się nie zmieni. Ale co będzie po roku 2013 trudno powiedzieć. Do tego czasu do Unii wstąpi Bułgaria i Rumunia. W perspektywie kilkunastu lat dołączy prawdopodobnie Turcja. Budżet rolny na pewno się nie zwiększy, a chętnych do niego będzie więcej.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności