Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARiMR udostępnia trzynaście linii kredytowych

ARiMR udostępnia trzynaście linii kredytowych
Na zakup ziemi, wprowadzenie nowych technologii, dostosowanie do wymogów unijnych oraz dla młodych rolników. To tylko kilka z trzynastu linii kredytowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będą do nich stosowane dopłaty do oprocentowania.

Z kredytów mogą korzystać rolnicy oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego.

 - Rolnik jest zobowiązany do przygotowania planu przedsięwzięcia, uzyskania pozytywnej opinii od ER-u i złożenia tych dokumentów wraz z dokumentami wymaganymi przez bank w banku, który posiada umowę podpisaną z Agencją - mówi przedstawiciel z Agencji.

Takie umowy podpisało z agencją osiemnaście banków. Zdaniem rolników kredyty preferencyjne są dobrą formą pomocy. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty dla młodych rolników. W tym roku nie zabraknie też wsparcia dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku suszy czy powodzi.

 - Tak jak w latach poprzednich tak i w roku 2004 i w roku bieżącym na pewno będą poszkodowane gospodarstwa rolne, które ucierpiały na skutek różnorodnych klęsk żywiołowych i one będą mogły uzyskać w bankach preferencyjny kredyt. Na to będą również zabezpieczone środki - dodaje przedstawiciel Agencji.

Nie można tylko na to samo przedsięwzięcie ubiegać się jednocześnie o kredyt i wsparcie z programów unijnych.

 - Na pewno to samo przedsięwzięcie nie będzie mogło być finansowane i ze środków krajowych i ze środków unijnych. Jeżeli jest przedsięwzięcie, jest określony cel tak że ten odbiorca i beneficjent pomocy zarówno unijnej jak i krajowej musi się rozliczyć później i udokumentować wykorzystanie celowe tej pomocy - tłumaczy przedstawiciel Agencji.

Gospodarstwa rolne mogą uzyskać kredyt w wysokości do 4 mln zł, a zakłady nawet cztery razy większy.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności