Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty dla 40 proc. rolników

Dopłaty dla 40 proc. rolników
Około 620 tys. rolników do końca tego roku otrzyma pieniądze z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. To ok. 40 proc. tych, którzy złożyli wnioski.

W sumie rolnicy dostaną w tym roku ponad 1,7 mln zł. Agencja jest właśnie w trakcie naliczania płatności dla wniosków o dopłaty bezpośrednie, które jednocześnie zawierały wniosek o dodatkowe wypłaty z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (tzw. ONW). Te wnioski zostaną zrealizowane w styczniu i w lutym.

Do końca kwietnia 2005 r. zostaną zrealizowane natomiast wnioski o dopłaty, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, np. w związku ze śmiercią wnioskodawcy lub wynikami kontroli na miejscu, gdzie stwierdzono niezgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Dopłaty do gruntów rolnych za 2004 r. wynoszą dla producentów: zbóż, rzepaku - 503 zł/ha, ziemniaków, buraków, warzyw i owoców - 210 zł/ha. Przewidziane są także dopłaty dla producentów chmielu, tytoniu, ziemniaków na skrobię. Dopłaty z tytułu ONW wynoszą od 179 do 320 zł/ha (56 do 68 euro/ha.)

Wypłaty dopłat bezpośrednich rozpoczęły się w połowie października. Wnioski złożyło w sumie 1,4 mld gospodarstw rolnych (to 95 proc. powierzchni gruntów, na które przysługuje dopłata).

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności