Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rolimpex przejmie głównego akcjonariusza

Rolimpex przejmie głównego akcjonariusza
Notowany na giełdzie od października 1994 roku Rolimpex oraz jego większościowy akcjonariusz Provimi Polska będą jedną spółką.

Akcjonariusze obu firm w końcu listopada zadecydowali o połączeniu, dzięki któremu powstanie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe o 30-proc. udziale w rynku pasz przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych.

Fuzja ma nastąpić w pierwszym półroczu 2005 roku, być może już w I kwartale. W połączonej firmie 77,7 procent udziałów będzie mieć holenderski Provimi Holding BV, główny akcjonariusz polskiego Provimi, posiadający 7-proc. udział w światowym rynku żywności dla zwierząt.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku akcjonariusza Provimi Polska na Rolimpex w zamian za akcje Rolimpeksu. W uzasadnieniu połączenia obu firm wskazuje się spodziewane synergie kosztowe w okresie następnych trzech lat, wynikających głównie z racjonalizacji działań w zakresie zaopatrzenia surowcowego, logistyki i transportu oraz kosztów wytwarzania, sprzedaży i administracji.

Przyjęty plan zakłada uzyskanie oszczędności 19 mln zł rocznie w 2007 roku. Koszt wyniesie około 11 milionów złotych, z czego większość pochłonie nowy system informatyczny.

Źródło: Gazeta Prawna

Powrót do aktualności