Ceny zbóż, notowania, aktualności

Euro: Komisja Europejska ocenia Polskę

Euro: Komisja Europejska ocenia Polskę
Polska nie spełnia żadnego z 5-ciu warunków przyjęcia unijnej waluty - euro. Takie są wnioski z raportu na ten temat, przygotowanego przez Komisję Europejską. Minister finansów Mirosław Gronicki uważa, że Polska może spełnić te warunki do 2007-ego roku.

Z raportu wynika, że kryteriów przyjęcia euro nie spełnia żadne z państw, przyjętych do Unii 1-go maja, ani Szwecja, która jest w niej dłużej. Podobne wnioski płyną z raportu na ten sam temat, przygotowanego przez Europejski Bank Centralny i ogłoszonego równocześnie z raportem Komisji Europejskiej. Raport banku głosi, że nowym krajom Unii pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, aby przyjąć euro. Najpoważniejszym problemem pozostaje redukcja deficytu budżetowego.

Minister Gronicki uznał raport Komisji za prognozę. "Może i pesymistyczną, ale każdy widzi to po swojemu" - powiedział Gronicki. Premier Marek Belka oświadczył, że na temat raportu wypowie się, gdy go przeczyta.

Minister do spraw europejskich Jarosław Pietras przyznał, że nie wypadamy w raporcie najlepiej, ale - jak zaznaczył - do dyskusji o spełnianiu kryteriów powinniśmy wrócić za 2 - 3 miesiące. Zdaniem Pietrasa, jeśli uda się obniżyć inflację do wymaganego poziomu, to i pozostałe parametry będą zgodne z normą.

Minister podkreślił, że wchodzenie do strefy euro potrwa kilka lat, ale prawdopodobnie uda się je przyjąć do końca dekady. Jarosław Pietras podkreślił jednak, że musimy się skupić na utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego i modernizacji gospodarki, nawet jeśli będzie to oznaczać opóźnienie przyjęcia euro o rok czy dwa.

Kryteria wejścia do strefy euro to między innymi inflacja niższa od dwóch i 4-ech dziesiątych procent i deficyt budżetowy nie przekraczający 3-ech procent PKB.

Kolejne kryteria z Maastricht dotyczące sytuacji pieniężnej i budżetowej to:

 - dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. PKB,
 - długoterminowa stopa procentowa nie wyższa niż dwa punkty od średniej stopy procentowej w trzech najlepszych krajach Wspólnoty,
 - uczestniczenie przez co najmniej 2 lata w europejskim systemie walutowym i utrzymywanie kursu swojej waluty w granicach dopuszczonych przez inne kraje członkowskie: obecnie plus minus 15 proc.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności