Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kontrole rosyjskich weterynarzy

Kontrole rosyjskich weterynarzy
Do 3-4 listopada będą trwały kontrole rosyjskich weterynarzy w 74 zakładach przetwórstwa mleka. Zakłady te ubiegają się o uzyskanie certyfikatu umożliwiającego eksport produktów na rosyjski rynek.

Kontrole przeprowadzają 3 grupy złożone z lekarzy weterynarii i technologów przetwórstwa mleka. Każda grupa kontroluje jeden zakład w ciągu jednego dnia.

 - Do tej pory nie ma żadnych negatywnych odczuć czy informacji dotyczących inspekcji. Kontrole przebiegają bardzo sprawnie, spokojnie i nie są podważane działania inspektorów w żaden sposób - powiedział radca głównego lekarza weterynarii dr Jacek Leonkiewicz.

Zaznaczył, że rosyjskim inspektorom towarzyszy w każdym zakładzie powiatowy lekarz weterynarii. Wyjaśnił, że po zakończeniu kontroli odbędzie się ich podsumowanie w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie, ale decyzje zapadną w Moskwie.

Na kontrole weterynaryjne czeka jeszcze branża mięsa czerwonego - 50 zakładów przetwórczych, a także branża drobiowa, przetwórstwa ryb i zakłady produkujące i przetwarzające jaja - w sumie 170 zakładów. Konieczna więc będzie jeszcze trzecia tura kontroli. Dotychczas skontrolowano 75 zakładów mięsa czerwonego, a obecnie wizytowane są 74 zakłady mleczarskie.

Leonkiewicz zwrócił uwagę, że część firm wycofuje się z listy oczekujących na rosyjskie kontrole. Wiele z nich nigdy nie eksportowało do Rosji i chciały mieć certyfikat na "wszelki wypadek".

Jak poinformował radca, minister rolnictwa i główny lekarz weterynarii po zakończeniu wszystkich kontroli zamierzają przeprowadzić rozmowy w sprawie ponownej inspekcji zakładów mięsa czerwonego, które już zostały skontrolowane i nie otrzymały zgody na eksport do Rosji. Jednocześnie zaznaczył, że sprawa rekontroli nie jest przesądzona.

Rosyjskie media doniosły w tym tygodniu, że rosyjscy weterynarze rozpoczęli ponowne kontrole w litewskich zakładach przetwórczych. Zostaną skontrolowane 44 zakłady przetwórstwa mięsnego, mlecznego i rybnego. W wyniku poprzedniej inspekcji zgodę na eksport na rosyjski rynek otrzymały 33 zakłady na 65 skontrolowanych.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności