Ceny zbóż, notowania, aktualności

Europejska instrukcja po polsku

Europejska instrukcja po polsku
Jak składać skargi na działania instytucji unijnych? Urząd europejskiego rzecznika praw obywatelskich opublikował instrukcję we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty, w tym po polsku.

Kolejny urząd Unii Europejskiej stał się łatwiej dostępny dla tych, którzy kiepsko sobie radzą z obcymi językami. Na internetowych stronach europejskiego ombudsmana (tak się w wielu krajach określa rzecznika praw obywatelskich) można już odnaleźć polską wersję poradnika składania skarg. Po adresem www.euro-ombudsman.eu.int/media/pl/ znajdziemy zarówno sam formularz skargi, jak i zakres działań rzecznika oraz przykładowe zestawienie urzędów Wspólnoty, których skargi mogą dotyczyć. Zaznaczono też, że po złożeniu formularza staje się on dokumentem publicznym, chociaż każdy skarżący ma prawo zastrzec poufność swojego postępowania.

Strona internetowa rzecznika umożliwia wysłanie skargi prosto z komputera użytkownika (w ten sposób trafia do niego ok. 55 proc. wszystkich skarg). Oczywiście, można to też zrobić w formie listownej i faksem. Strona zawiera odpowiednie dane adresowe oraz wzór formularza do wysłania drogą tradycyjną.

Instrukcja wymienia przykłady "złego administrowania", na które można się skarżyć. Chodzi np. o niesprawiedliwość, dyskryminację, nadużycie uprawnień, brak odpowiedzi, odmowę udzielenia informacji czy nieuzasadnioną zwłokę. Skargę można złożyć w ciągu dwóch lat od powzięcia wiadomości o niewłaściwym funkcjonowaniu danych urzędów, przy czym skarżący nie musi być tym bezpośrednio dotknięty.

Europejski ombudsman Nikiforos Diamandouros powiedział, że publikacja instrukcji we wszystkich 21 oficjalnych językach Unii Europejskiej pomoże w lepszym działaniu jego urzędu. Podkreślił, że te wskazówki - dotychczas dostępne tylko w kilku najczęściej używanych językach Unii - okazały się w przeszłości bardzo użyteczne dla tych, którzy chcieli skorzystać z jego pomocy. - Pokrzywdzeni obywatele chcą załatwiać swoje sprawy szybko i łatwo - dodał Diamandouros.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności