Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadek cen kukurydzy paszowej

Spadek cen kukurydzy paszowej
W ostatnich tygodniach wraz z nasileniem ilości ofert sprzedaży kukurydzy z tegorocznych zbiorów, spadła również cena. Obecnie można kupić kukurydzę w cenie 460-500 zł/t na bazie loco magazyn sprzedającego. Wobec bardzo małego popytu na kukurydzę w najbliższym czasie można sie spodziewać dalszego spadku cen. Również mniejsze zainteresowanie na giełdzie pszenicą paszową.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności