Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARiMR potwierdziła błędy w systemie identyfikacji zwierząt

ARiMR potwierdziła błędy w systemie identyfikacji zwierząt
Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) potwierdziła manipulowanie danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), co prowadziło do zafałszowania historii zwierząt - poinformowała komunikacie w piątek rzecznik Agencji Iwona Musiał.

Według Musiał, sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Winni pracownicy zostali zwolnieni.

Przeprowadzona na polecenie prezesa ARiMR Wojciecha Pomajdy wewnętrzna kontrola w Agencji potwierdziła informacje podane prawie miesiąc temu w "Gazecie Wyborczej".

Gazeta ujawniła, iż pracownicy Agencji na polecenie centrali zniszczyli część dokumentów znajdujących się w komputerowej bazie danych, dotyczących ewidencji bydła, tak by umożliwić wydanie duplikatów paszportów dla bydła, które chciała wyeksportować firma "A plus 1 Andrzej Krzeski". Decyzja ta, zdaniem "GW", w efekcie zafałszowała historię zwierząt.

System IRZ został stworzony, by zapewnić kontrolę nad obrotem zwierzętami - od ich urodzenia, poprzez wszystkie przemieszczenia (kupno-sprzedaż) do momentu uboju. W ten sposób ma gwarantować bezpieczeństwo żywności, gdyż pozwala np. zbadać, czy dana sztuka bydła nie zetknęła się z krową chorą na BSE lub inną chorobę zakaźną.

 - Polecone przez Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt korekty zgłoszeń przemieszczeń bydła w celu uspójnienia historii zwierząt, a następnie wydanie duplikatów paszportów było nielegalne, nieuzasadnione formalno-prawnie i merytorycznie - napisano w komunikacie.

Agencja przyznała, że wykonanie takiej decyzji spowodowało zmianę statusu zarejestrowanych w systemie zgłoszeń przemieszczeń bydła na "anulowany", co oznacza usunięcie dokumentu. W konsekwencji dokonano zmiany faktycznej, zaewidencjonowanej w systemie historii przemieszczania zwierząt, co świadczy o zafałszowaniu historii przemieszczeń bydła.

Zafałszowanie historii zwierząt dotyczy 1902 operacji dokonanych w Systemie IRZ przez pracowników centrali i biur powiatowych Agencji. Postępowanie potwierdziło, że doszło do manipulowania danymi w Systemie IRZ.

W związku z tym Pomajda zamierza skierować do prokuratury doniesienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Rzecznik wyjaśniła, że nie potwierdziła się natomiast informacja podana w "Gazecie", że nastąpiło kasowanie i usuwanie danych w systemie IRZ.

Według Agencji, system ten został tak zaprojektowany, że nie jest możliwe trwałe usunięcie (wykasowanie) wprowadzonych danych. Każda operacja w systemie, w tym także każda zmiana danych, jest w nim rejestrowana. Dane te są w każdym momencie do odzyskania.

Kontrola nie znalazła dowodów na niszczenie papierowych dokumentów źródłowych oraz na zwolnienie dwóch pracowników w Małopolskim Oddziale Regionalnym z powodu niewykonania polecenia służbowego związanego z uspójnieniem historii zwierząt firmy "A plus 1 Andrzej Krzeski".

Za naruszenie procedur w systemie IRZ odpowiedzialność ponieśli pracownicy Agencji. Z dniem 16 września 2004 r. Rozwiązane zostały umowy o pracę bez wypowiedzenia z dyrektorem Departamentu IRZ i jego dwoma zastępcami - za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na braku nadzoru nad podległymi pracownikami.

Ponadto udzielone zostały kary nagany dwóm inspektorom w Departamencie IRZ, a także głównemu specjaliście w departamencie Informatyki i Telekomunikacji - za naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na złamaniu zasad bezpieczeństwa informatycznego systemu IRZ.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności