Ceny zbóż, notowania, aktualności

Przystąpienie Polski do UE było dobrą decyzją

Przystąpienie Polski do UE było dobrą decyzją
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził przekonanie, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było dobrą decyzją.

 - Nasze nastroje są dziś lepsze niż w poprzednich latach. Od 1. maja jesteśmy w Unii Europejskiej i wiemy, czujemy, że była to dobra decyzja - powiedział Aleksander Kwaśniewski podczas Prezydenckich Dożynek w Spale.

Prezydent podkreślił, że Polska wraz z innymi krajami Unii buduje wspólnotę bezpieczną, demokratyczną i budującą dostatek swoich obywateli.

 - Polska otrzymała już ponad dwa razy więcej unijnego wsparcia niż wpłaciła do wspólnego budżetu. Różne lęki, obawy, złe prognozy nie sprawdziły się. Wiemy, że jesteśmy w Unii oczekiwani, dobrze traktowani i potrafimy dbać o polski i wspólnotowy interes - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Prezydent podkreślił, że nasze dobre przygotowanie się do członkostwa w Unii, to przede wszystkim zasługa rolników. Podziękował przy okazji tym wszystkim instytucjom i organizacjom, które przekonywały rolników do wypełniania wniosków akcesyjnych o dopłaty bezpośrednie.

 - Dzięki tej wielkiej przedakcesyjnej pracy wyraźnie podniosła się jakość towarów i standardy rolniczej produkcji - powiedział Aleksander Kwaśniewski. - Dziś w 4 miesiące po akcesji możemy z dumą komunikować o sukcesie - podsumował prezydent.

Przypominał, że wnioski o pozyskanie dopłat złożyło już ponad milion 400 tysięcy rolników, co oznacza, że dopłaty te przypadną na blisko 95 procent ziemi rolnej, a ich kwota przekroczy 8 miliardów złotych.

 - Tak wielu zgłoszeń nie odnotowano w żadnym z krajów przystępujących do Unii - podkreślił prezydent. Dodał, że w ślad za tymi środkami niebawem nadejdą następne: na modernizację, na dostosowanie do unijnych standardów czy renty strukturalne dla starszych rolników przekazujących swoje gospodarstwa.

 - Wszystko to powinno w najbliższych latach istotnie odmienić oblicze polskiej wsi i sprawić, że będzie to wieś nowoczesna i bogata - powiedział Aleksander Kwaśniewski. Zwracając się do rolników prezydent mówił, że otwarcie granic potwierdziło przewidywania, że polscy rolnicy potrafią radzić sobie z konkurencją; polska żywność przygotowana według najlepszych norm i receptur dobrze się sprzedaje i zapewnia producentom zyski.

 - Widać już, że korzyści znacznie przewyższą koszty dostosowań, a to najlepiej dowodzi, że warto inwestować w rozwój gospodarstw i podnoszenie jakości produkcji - tłumaczył prezydent.

Zaapelował też do polskich rolników, aby odpowiednio wykorzystali unijną pomoc: z pożytkiem dla swoich gospodarstw i z myślą o młodym pokoleniu.

 - Dożynki to przede wszystkim święto rolników i mieszkańców wsi, ale to również święto nas wszystkich - z waszego trudu korzystamy pospołu. Jeśli dzisiaj nasz kraj cieszy się szacunkiem innych narodów, jeśli tempo naszego rozwoju gospodarczego spotyka się z podziwem, to także wasza zasługa - zakończył prezydent życząc rolnikom, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności