Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska wieś dobrze przygotowana do absorpcji funduszy z UE

Polska wieś dobrze przygotowana do absorpcji funduszy z UE
Polska wieś jest bardzo dobrze przygotowana do absorpcji funduszy z Unii Europejskiej - oceniają radni, wójtowie i burmistrzowie podczas 5-go Kongresu Gmin Wiejskich, który odbywa się w Warszawie.

Obecność Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim szansa na uzyskanie olbrzymich środków na inwestycje. Taki główny wniosek nasuwa się po rozmowach z przedstawicielami gmin wiejskich, którzy podczas Kongresu oceniają sto dni naszej obecności w strukturach europejskich.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich - Mariusz Poznański - podkreślił, że doskonałe wykorzystanie środków przed- akcesyjnych przez samorządowców, pozwala patrzeć z nadzieją na właściwe wykorzystanie wielkich funduszy strukturalnych i zachowanie spójności przez polską wieś już po akcesji.

Gościem specjalnym Kongresu był Przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej Peter Straub. Zaapelował on do polskich samorządowców, aby efektywnie wykorzystywali fundusze europejskie.

Wezwał on także, aby pamiętano o tworzeniu na wsi nowych miejsc pracy nie tylko w rolnictwie ale i w innych sektorach, na przykład w branży usługowej lub turystycznej. Zdaniem Strauba rolnictwo będzie odgrywało coraz mniejsza rolę w gospodarce narodowej.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności