Ceny zbóż, notowania, aktualności

Olejniczak: stabilizuje się sytuacja na rynku mięsa i zbóż

Olejniczak: stabilizuje się sytuacja na rynku mięsa i zbóż
Stabilizuje się sytuacja na rynku mięsa, gdzie ceny skupu wieprzowiny wahają się od 4,50 do 4,80 zł za kilogram; na rynku zbóż ceny skupu są obecnie korzystne dla rolników - uważa minister rolnictwa Wojciech Olejniczak.

 - To są dobre ceny (skupu wieprzowiny - PAP), które gwarantują dobre warunki kupowania mięsa i jego przetworów przez konsumentów. To już jest odczuwalne w sklepach - powiedział w środę dziennikarzom Olejniczak. Jego zdaniem, w lipcu w niektórych punktach skupu kilogram wieprzowiny osiągał już 6 zł za kilogram.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, od stycznia do czerwca 2004 r. skupiono ogółem 910,8 tys. ton żywca, w tym ponad 496,6 tys. ton wieprzowego. Średnie ceny 1 kg żywca wieprzowego w I półroczu tego roku w skupie wyniosły 3,78 zł, a na targowiskach 3,58 zł i były wyższe niż w podobnym okresie 2003 r. odpowiednio o 23,6 proc. i 18,2 proc. W czerwcu za żywiec wieprzowy w skupie płacono 4,60 zł/kg - o 13,4 proc. więcej niż w maju.

Na rynku skupu zboża zaczyna się już, zdaniem ministra, rywalizacja pomiędzy podmiotami skupującymi zboże. - Ci, którzy płacili 400 zł za tonę pszenicy konsumpcyjnej, dziś płacą już 420 zł. Ci, którzy płacili 440 zł, teraz płacą 450-460 zł za tonę pszenicy konsumpcyjnej - powiedział minister.

Jego zdaniem, podmioty skupujące zboże muszą się spieszyć, bo po 1 listopada, kiedy może zostać uruchomiony skup interwencyjny, zboże będzie jeszcze droższe.

Zgodnie z decyzją UE, dla większości krajów, w tym dla Polski, interwencja na rynku skupu zbóż rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 maja. W tym okresie Agencja Rynku Rolnego zobowiązana jest do zakupu wszystkich oferowanych zbóż, pod warunkiem, że spełnią one minimalne wymagania jakościowe i ilościowe.

Taki skup w krajach Wspólnoty traktowany jest jako awaryjny system zbytu zbóż przez tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej.

Zakupem interwencyjnym w polskich warunkach będą objęte: pszenica, jęczmień i kukurydza. Cena interwencyjna jest jednakowa dla wszystkich zbóż objętych mechanizmem i wynosi 101,31 euro za tonę. Cena ta podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek od 0,46 euro/t w listopadzie do 3,22 euro/t w maju.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności