Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kolejny przypadek BSE w Polsce

Kolejny przypadek BSE w Polsce
W dniu 14 maja 2004r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał informację o wystąpienia 15 - tego przypadku BSE w Polsce. W ramach rutynowo prowadzonego monitoringu BSE bydła powyżej 30 miesiąca życia, w rzeźni zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka w powiecie nowotarskim - województwo małopolskie, od krowy ubitej w dniu 11 maja br. pobrano próbkę i wysłano do badania w regionalnej pracowni szybkiej diagnostyki BSE w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie.

W dniu 13 maja 2004 r. uzyskano wynik "dodatni" i zgodnie z obowiązującą procedurą powtórzono badania w Laboratorium Referencyjnym dla BSE w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, w którym ostatecznie potwierdzono w dniu 13 maja 2004 r., wynik "dodatni".

Opis przypadku: Krowa lat 9, od której pobrano próbę, pochodziła z gospodarstwa w miejscowości Pasym, powiat Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie. Została zakupiona do tego gospodarstwa w 2001 roku z gospodarstwa z Kucborka, gminy Wielbark, powiat Szczytno, w którym obecnie nie prowadzi się hodowli bydła.

W gospodarstwie z którego trafiła do rzeźni, przebywała wraz 52 innymi sztukami bydła. Została sprzedana, wraz z drugą sztuką, 27 kwietnia br.

Po otrzymaniu informacji o wyniku "dodatnim", Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, dokonał konfiskaty tusz oraz pozostałych elementów pochodzących od reagującej krowy oraz 3 tusz zagrożonych skażeniem.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie uznał gospodarstwo pochodzenia dodatniej krowy za zakażone BSE oraz wszczął dochodzenie epizootyczne dla wyjaśnienia drogi zakażenia. Wszystkie działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną zmierzają do eliminacji potencjalnego zagrożenia i zabezpieczenia zdrowia publicznego.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności