Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dodatkowe środki na SAPARD

Dodatkowe środki na SAPARD
Rząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 150 mln zł na program SAPARD, aby rolnicy, którzy złożyli wnioski dotyczące zakupu maszyn rolniczych, mogli podpisywać już od czwartku umowy - poinformował w środę na konferencji po posiedzeniu rządu minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Olejniczak.

Rząd podjął taką decyzję, aby rolnicy zdążyli podpisać umowy jeszcze przed 1 maja, ponieważ od tego dnia VAT na ciągniki i maszyny rolnicze wzrośnie z zera do 22 proc. Tymczasem środki, którymi dysponowano (4,1 mld zł), nie wystarczały na realizację wszystkich złożonych wniosków. Kwota 150 mln zł zostanie przesunięta z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rząd przyjął na wczorajszym posiedzeniu także inne rozporządzenia dotyczące rolnictwa. Stworzono m.in. możliwość stosowania ze środków budżetowych, będących do dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dopłat do oprocentowania kredytów na zakup środków do produkcji rolnej Zdaniem ministra Olejniczaka pozwoli to zwiększyć linię kredytową na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, do poziomu roku ubiegłego. Szacuje się, że na dopłaty do oprocentowania kredytów konieczne jest zaangażowanie środków w wysokości ok. 28 mln zł w tym roku i ok. 27 mln zł w 2005 r.

Rada Ministrów przyjęła ponadto projekt ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, adresowany do największych inwestorów krajowych i zagranicznych. Rząd chce pomóc tym, którzy zamierzają zrealizować inwestycje o wartości co najmniej 40 mln euro lub utworzyć minimum 500 miejsc pracy. Szacuje się, że łączne nakłady na realizację tej ustawy w okresie pięciu lat wyniosą 5,7 mld zł w tym z budżetu państwa 1,4 mld zł. Wysokość wydatków budżetowych na ten cel w latach 2005 - 2006 nie powinna przekroczyć 400 mln zł (po 200 mln zł za każdy rok).

W ubiegłym roku nastąpił wzrost aktywności inwestycyjnej w gospodarce, co spowodowało 3,7-proc. wzrost PKB. Jednym z powodów wzrostu jest nieznaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, szacowane na 1,6 - 1,8 proc.

Głównymi czynnikami ograniczającymi skłonność podmiotów gospodarczych do inwestowania jest ich trudna sytuacja finansowa i brak własnych środków na rozwój.

Zmniejszył się też napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ocenia się, iż dla utrzymania prognozowanego 5-procentowego wzrostu gospodarczego roczna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce powinna sięgać 10 mld USD - wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.

Źródło: rz

Powrót do aktualności