Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rząd przyjął projekt opodatkowania zapasów produktów rolnych

Rząd przyjął projekt opodatkowania zapasów produktów rolnych
Rząd przyjął na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy o opodatkowaniu nadmiernych zapasów produktów rolnych. Przygotowanie tej ustawy jest wymagane przez Unię Europejską.

Minister rolnictwa Wojciech Olejniczak zapewnił, że ustawa może uderzyć jedynie w tych, którzy spekulują płodami rolnymi natomiast nie będzie dotyczyć uczciwych przedsiębiorców. Jego zdaniem nie ma dziś bowiem w naszym kraju żadnych nadmiernych zapasów produktów rolnych za które trzeba by było płacić podatek.

Minister rolnictwa poinformował też Radę Ministrów o działaniach interwencyjnych podejmowanych na rynkach rolnych. Jego zdaniem w wyniku interwencji powoli rosną ceny trzody chlewnej na co bardzo czekali rolnicy.

Natomiast efektem uruchomienia kontyngentu bezcłowego na import zbóż jest - zdaniem Wojciecha Olejniczaka - stopniowy spadek cen pszenicy na rynkach lokalnych co w połączeniu z wprowadzaniem na rynek zapasów Agencji Rynku Rolnego ustabilizuje cenę tego surowca.

Przepisy projektu ustawy dotyczą sposobu określania nadmiernych zapasów produktów objętych projektem ustawy, opłat pobieranych od podmiotów posiadających takie zapasy, sposobu oraz trybu ich naliczania i kontroli.

Kara polegająca na pobieraniu opłat odpowiadających wysokości równej stawkom celnym UE, ma spowodować nieopłacalność gromadzenia zapasów przed akcesją.

Kontrola polegać będzie na sprawdzaniu pisemnych informacji składanych przez przedsiębiorców, potwierdzających istnienie zapasów w dniu 1 maja 2004 roku.

Dokumenty te będą składane po tej dacie, do 30 czerwca 2004 roku.

W projekcie zawarto również przepisy nakładające obowiązek eliminacji z obszaru celnego Unii Europejskiej cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru zawartego w towarach przetworzonych o wysokiej zawartości cukru.

Ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności