Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ułatwienia dla niedostowanych do UE producentów

Ułatwienia dla niedostowanych do UE producentów
Komisja Europejska może rozszerzyć listę zakładów przetwórstwa spożywczego, które dostaną więcej czasu na przystosowanie standardów higieny do wymogów unijnych.

Urzędnicy Komisji poinformowali w poniedziałek, że rozszerzona lista zakładów, którym zostaną przyznane okresy przejściowe, obejmie głównie przetwórnie z Polski, ale także niektóre firmy z Węgier i Czech. Ostateczny przegląd zakładów, stworzenie listy i ustanowienie okresów ma nastąpić w połowie marca. Wyroby pochodzące z zakładów objętych okresem dostosowawczym będą specjalnie oznakowane i dopuszczone jedynie do obrotu wewnętrznego.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności