Ceny zbóż, notowania, aktualności

Plan interwencji na rynkach rolnych w tym roku ulegnie zmianie

Plan interwencji na rynkach rolnych w tym roku ulegnie zmianie
Na przedwczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie kilku ustaw. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zasady interwencji na naszych rynkach rolnych ulegną zasadniczej zmianie.

Zmieni się obecna funkcja ARR, która zajmie się skupem nadwyżek, których rolnikom nie udało się sprzedać na rynku.

Najbardziej będzie to widoczne w przypadku zbóż, gdzie rozmiary interwencji zmniejszą się z około 5 mln ton do około 200 - 300 tys. ton. Do końca kwietnia br. ARR będzie prowadziła działania interwencyjne w ramach obowiązujących regulacji krajowych, natomiast począwszy od 1 maja br. będzie realizowała zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Ocenia się, że w okresie pierwszych czterech miesięcy br. na interwencję na rynku produktów rolnych ARR przeznaczy 114,6 mln zł. W tym na interwencję na rynku mięsa wydatki wyniosą 51,2 mln zł, na rynku skrobi ziemniaczanej - 31,9 mln zł oraz na rynku tytoniu - 31,5 mln zł.

W okresie 1 stycznia - 30 kwietnia br. ARR spodziewa się też wpływów finansowych (ze sprzedaży zapasów interwencyjnych półtusz wieprzowych i miodu) w wysokości 130,2 mln zł. Nie przewiduje się w tym czasie interwencji agencji na rynku zbóż, których zbiory były w ubiegłym roku o 12 proc. niższe niż w roku 2002.

Jak się oblicza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli w okresie 1 maja - 31 grudnia br., potrzeby finansowe agencji na realizację mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE wyniosą 182,9 mln euro (około 777 mln zł).

Środki te przeznaczone zostaną na interwencję na rynku zbóż, mięsa, mleka i jego przetworów, skrobi, miodu, suszu paszowego, lnu i konopi, a także na rynku niektórych innych produktów rolnych.

Największa ich część (42,1 proc.) przeznaczona zostanie na interwencję na rynku mleka i jego przetworów Interwencyjny skup zbóż będzie trwał od 1 listopada br. do końca maja 2005 r. i obejmie w Polsce pszenicę, jęczmień i kukurydzę (UE zrezygnowała z interwencji na rynku żyta), przy czym cena skupu będzie jednakowa dla wszystkich rodzajów zbóż i wyniesie 101,31 euro za tonę.

Środki na interwencję na rynku produktów rolnych będą w całości pochodzić z budżetu UE i jej własnością będą również zgromadzone przez agencję zapasy Zakres zadań ARR po akcesji będzie większy niż obecnie.

W sumie będzie ona administrowała blisko 50 mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącymi interwencji na rynku produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania produktów, wdrażania systemu licencji importowych i eksportowych oraz dopłat do eksportu, a także limitowania produkcji niektórych produktów (mleko, cukier itp.) i stosowania subwencji zwiększających popyt wewnętrzny (pomoc żywnościowa dla najuboższych, sprzedaż po obniżonych cenach organizacjom non-profit itp.).

Po przystąpieniu Polski do ARR będzie także odpowiedzialna za administrowanie handlem zagranicznym na rynkach 15 produktów rolnych.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności