Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na kredyty preferencyjne musi wyrazić zgodę UE

Na kredyty preferencyjne musi wyrazić zgodę UE
Po wstąpieniu do UE rolnictwo prawdopodobnie nie będzie mogło korzystać z kredytów preferencyjnych. Na funkcjonowanie takich kredytów musi wyrazić zgodę Komisja Europejska - poinformował w czwartek posłów na komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Stanisław Kowalczyk.

Kowalczyk wyjaśnił, że rząd podejmie starania, by kredyty dla rolnictwa istniały także po 1 maja 2004 roku. Zależy, czy Unia uzna, że takie kredyty są zgodne z prawodawstwem unijnym.

Wiceminister zaznaczył, że jest także inna możliwość uruchomienia po akcesji preferencyjnych kredytów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie ich do polskiego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów i prawdopodobnie rząd skorzysta z tej drogi.

Rząd podejmie ponadto starania, by także pozostały preferencyjne kredyty obrotowe. Jednakże, zdaniem wiceministra, jest to mało prawdopodobne i nowe kredyty będą udzielane tylko do końca kwietnia 2004 roku.

Kowalczyk przypomniał, że kredyty z dopłatami są dostępne od 1994 roku. Obecnie funkcjonuje 15 linii kredytowych. Są to m.in. kredyty inwestycyjne przeznaczone na modernizacje branż w związku w wejściem do UE, obrotowe (głównie na zakup nasion i nawozów), klęskowe i skupowe (m.in. na skup zbóż, rzepaku i innych płodów).

Kredyty preferencyjne udzielane są ze środków własnych banków. Do ich oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (budżet). Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi obecnie 0,65 stopy redyskontowej NBP, nie mniej jednak niż 3 proc. w skali roku.

W związku z ograniczeniem kredytowania przez banki komercyjne większość kredytów preferencyjnych udzielana jest przez Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Gospodarki Żywnościowej, Gospodarczy Bank Wielkopolski oraz Mazowiecki Bank Regionalny.

Największe zainteresowanie jest kredytami inwestycyjnymi, a szczególnie dla tzw. młodych rolników. Stanowią one około 50 procent wszystkich kredytów. Są przeznaczone na utworzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika mającego mniej niż 40 lat, które będzie dla niego podstawowym źródłem utrzymania. Kredyt może być wykorzystany na budowę i rozbudowę, modernizację budynków, zakup maszyn, urządzeń i stada podstawowego.

Od stycznia do końca września 2003 roku zostało udzielonych około 17 tys. kredytów na cele inwestycyjne. Najwięcej w woj. mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. Najmniej chętnych na takie kredyty było w woj. lubuskim, podkarpackim i śląskim.

Na dopłaty do kredytów klęskowych Agencja pokrywała w pełni zapotrzebowanie banków. Akcja kredytowa wyniesie prawie 900 mln złotych. Dotychczas wykorzystano z tej linii 100 mln złotych - poinformował Kowalczyk.

Posłowie zarzucali, że akcja kredytowa nie zawsze przebiega sprawnie i często banki nie dysponują tańszymi kredytami, a prowizje pobierane od rolników są zbyt wysokie (2 proc.).

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności