Ceny zbóż, notowania, aktualności

Senat przyjął bez poprawek ustawę o biopaliwach

Senat przyjął bez poprawek ustawę o biopaliwach
Za ustawą o biopaliwach głosowało 67 senatorów, przeciw było 14, trzech wstrzymało się od głosu. Sejm uchwalił ustawę o biopaliwach 2 października. Jest to trzecia wersja ustawy, dwie poprzednie nie zostały przyjęte. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2004 roku.

Według ustawy, do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, to jest 1 maja 2004 roku, biopaliwa będą produkowane tylko z polskich produktów. Ustawa definiuje pojęcia: paliwa i biopaliwa. Paliwa są to benzyny silnikowe zawierające do 5 procent bioetanolu oraz do 15 eterów.

Będą one wprowadzone do obrotu bez oznakowania, ile jest w nich biokomponentów. Biopaliwa mają więcej biokomponentów i muszą być sprzedawane w odrębnych i oznakowanych dystrybutorach.

Według ustawy, rząd określi do 31 października każdego roku minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką producenci paliw w przyszłym roku wprowadzą do obrotu.

Ustawa reguluje sprawy produkcji biopaliw, czyli mieszanek benzyny lub oleju napędowego z alkoholem etylowym. Może on być uzyskiwany z produktów roślinnych w agrorafineriach. W ustawie wymienia się takie rośliny, jak rzepak, ziarna zbóż, kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe.

Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów wymaga zezwolenia ministra rolnictwa.

Pierwszy projekt ustawy w grudniu 2002 roku zawetował prezydent. Drugi projekt odrzucił Konwent Seniorów, gdyż okazało się, że w niewyjaśnionych okolicznościach znalazły się w nim słowa "i inne rośliny". Oznaczały one, że biokomponenty do paliw można byłoby produkować z roślin importowanych, co było sprzeczne z intencjami posłów. Prace nad ustawą przerwał marszałek Sejmu Marek Borowski. Trzeci projekt posłowie złożyli w Sejmie 29 sierpnia 2003.

Opinie na temat biopaliw są podzielone. Przeciwne ich stosowaniu są koncerny samochodowe. Kilka firm zapowiedziało, że samochody, których silniki zepsują się z powodu stosowania biopaliw, utracą gwarancje.

Wyniki badań naukowych, prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Wynika z nich, że biopaliwa nie obniżą osiągów silników i nie pogorszą parametrów ich pracy. Jednak, jak podkreślają eksperci, badania prowadzono zbyt krótko, by stwierdzić, jaki jest wpływ biopaliw na zużycie silników.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności