Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sejm debatował nad programem wspieraniu obszarów wiejskich

Sejm debatował nad programem wspieraniu obszarów wiejskich
Sejm odesłał we wtorek do dalszych prac w sejmowej Komisji Europejskiej projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Podczas debaty posłowie zgłosili poprawki do projektu ustawy. Kontrowersje posłów budziła m.in. kwestia zalesiania gruntów po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Wiceminister rolnictwa Zofia Krzyżanowska powiedziała, że do 31 marca każdego roku są przygotowywane limity zalesiania.

 - W obowiązującej ustawie o zalesianiu, która weszła w życie 2 kwietnia, nie wydzielono limitów zalesiania na rok 2004 - powiedziała wiceminister.

Według niej w roku 2005 nie będzie mógł być stosowany program zalesiania i unijny plan rozwoju obszarów wiejskich, który również przewiduje dofinansowanie zalesiania gruntów.

 - Byłyby to dwa instrumenty, krajowy i unijny, które finansowałyby to samo działanie - wyjaśniła wiceminister.

Podczas sejmowej debaty poseł sprawozdawca projektu Roman Jagieliński (PLD) podkreślił, że projekt jest potrzeby po to, aby po 1 maja 2004 roku Polska mogła uzyskiwać od UE pieniądze na renty strukturalne, przedsięwzięcia rolno-środowiskowe, zalesianie gruntów oraz wsparcie dla obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach.

Ustawa ma charakter kompetencyjny, czyli ustala zadania dla jednostek organizacyjnych, które mają wdrażać działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Ustawa między innymi stworzy podstawy prawne do przygotowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa procedur, na podstawie których otrzyma ona akredytację agencji płatniczej po wejściu do UE.

Finansowanie PROW w 80 proc. odbywać się będzie ze środków UE, a w 20 proc. z pieniędzy krajowych. Fundusze UE pochodzą z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcji Gwarancji. Jest to tzw. II filar wspólnej polityki rolnej, na który wydzielona jest część środków Sekcji Gwarancji.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności