Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: niższe ceny produktów zwierzęcych

GUS: niższe ceny produktów zwierzęcych
Na rynku rolnym w I półroczu br., pomimo utrzymującej się wysokiej podaży produktów zwierzęcych, ich ceny były niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Natomiast znacznie mniejszy niż przed rokiem był skup zbóż.

Skutkowało to wzrostem cen - wynika z danych GUS za I półrocze 2003 roku.

GUS podał, że w porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2002 pogłowie bydła zmniejszyło się o 0,8 proc.

Pod koniec czerwca br. pogłowie bydła wynosiło 5 mln 488 tys. sztuk. Najwięcej bydła znajdowało się na terenie województwa mazowieckiego (16,8 proc. pogłowia w kraju), wielkopolskiego (12,8 proc.) i podlaskiego (12,6 proc.). Najmniej było w woj. lubuskim (1,3 proc.), zachodniopomorskim (2,1 proc.) i opolskim (2,3 proc.).

Skup żywca w przeliczeniu na mięso w I półroczu 2003 roku wyniósł 1 mln 284 tys. ton i był o 19,4 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost skupu zanotowano w 15 województwach. Najwyższy w woj. świętokrzyskim ( 55,8 proc.) i wielkopolskim (34,4 proc.).

W I półroczu 2003 roku skupiono 1 mln 115 tys. ton zbóż, czyli o 10,4 proc. mniej niż przed rokiem. Największy spadek skupu odnotowano w województwie świętokrzyskim (75,3 proc.), mazowieckim (57,4 proc.), podlaskim (51,0 proc.) i lubuskim (30,5 proc.). Wzrost skupu zanotowano w woj. małopolskim (214,5 proc.).

Skup ziemniaków w I półroczu br. wyniósł 229,7 tys. ton, czyli o 27,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost skupu ziemniaków odnotowano w 12 województwach. Największy wzrost zanotowano w woj. łódzkim i śląskim. Spadek miał miejsce w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim oraz dolnośląskim.

Źródło: Tygodnik Finansowy

Powrót do aktualności