Ceny zbóż, notowania, aktualności

SAPARD: druga tura

SAPARD: druga tura
Zakończyła się druga tura składania wniosków o pomoc finansową z SAPARDU dla samorządów. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło do tej pory ponad 3 tys. wniosków w tej sprawie.

W całej Polsce w regionalnych oddziałach Agencji złożonych zostało o 70 proc. więcej wniosków niż w I turze. Ale nie są to dane ostateczne, bo wnioski mogły być zgłaszane także listem poleconym i nie wszystkie jeszcze dotarły do Agencji.

Najwięcej wniosków dotyczy dofinansowania projektów związanych z budową dróg gminnych i powiatowych, a także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.Ponad 700 wniosków dotyczy projektów związanych z zaopatrzeniem gospodarstw wiejskich w wodę.

To ożywienie w składaniu wniosków spowodowane jest zmianą przepisów. Do tej pory samorządy mogły złożyć 5 wniosków, ale każdy inny. Teraz samorząd może złożyć 5 wniosków, ale jeden na ten sam typ inwestycji

Najwięcej wniosków, bo ponad 300 wpłynęło do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji. Łącznie, w obu turach składania wniosków, do Agencji wpłynęło ich 5 tys. 618.

Zmiany dotyczą również indywidualnych rolników. Teraz możliwość ubiegania się o pomoc mają nie tylko ci rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, ale i w ZUS-ie. To jednak nie przekonuje rolników. I wielu nadal nie ufa SAPARD-owi. 29 września upływa termin składania wniosków do "Działania 1", które dotyczy poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności