Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polskie oleje rzepakowe nisko ocenione przez Niemców

Polskie oleje rzepakowe nisko ocenione przez Niemców
Żaden z czterech najbardziej popularnych polskich olejów rzepakowych nie uzyskał oceny bardzo dobrej za ogólną jakość w 5-stopniowej skali niezależnej niemieckiej fundacji "Warentest" (czyt warentest).

Badania przeprowadzono za pieniądze Unii Europejskiej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do końca roku zostanie w ten sposób przebadanych 6 popularnych polskich produktów.

Tylko jeden z badanych olejów rzepakowych, jest porównywalny z niemieckimi pod względem jakości. W dwóch badanych olejach stwierdzono substancje szkodliwe, które mogą być rakotwórcze - oleje te zaklasyfikowano jako wadliwe. Jeden dostał ocenę wystarczającą. Niemcy badali oleje między innymi pod względem smaku, zapachu, wartości odżywczych i składu chemicznego.

Smak i zapach zostały ocenione bardzo dobrze, gorzej jest pod względem wartości odżywczych i składu chemicznego. Autorzy badań zaznaczyli, że nie najlepsza ocena olejów może wynikać z ich niewłaściwego przechowywania w hurtowniach.

Oleje testowano też pod kątem obecności substancji szkodliwych, z których część może być uznana za prawdopodobnie rakotwórcze. Substancje takie stwierdzono w dwóch badanych olejach.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności