Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich

Rząd przyjął projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. Zakłada on wprowadzenie przepisów związanych z objęciem dopłatami wszystkich użytkowników rolnych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

W trakcie negocjacji z Unią Europejską polski rząd wynegocjował stawki dopłat w wysokości 55, 60, 65 proc. odpowiednio w latach: 2004, 2005 i 2006. Rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie od 1 grudnia 2004 roku. Projekt ustawy ma pomóc w przygotowaniu do tego administracji rządowej.

W projekcie przyjęto, że płatności bezpośrednie będą przysługiwać rolnikom posiadającym grunty rolne utrzymane m.in. zgodnie z wymogami ochrony środowiska i pod warunkiem, że łączna powierzchnia przekroczy 1 ha.

Na płatności bezpośrednie mają się składać: jednolita stawka wypłat na 1 ha gruntów, którą określi Komisja Europejska, oraz płatności uzupełniające, finansowane z budżetu państwa z częściowym wsparciem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt zakłada też, że decyzje o przyznaniu dopłat będą podejmowali kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kierownicy tych biur mają też uzyskać upoważnienia do kontrolowania prawdziwości wniosków o dopłaty, zgłaszanych przez rolników.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności