Ceny zbóż, notowania, aktualności

Gospodarstwa zalegają z płaceniem czynszu dzierżawnego

Gospodarstwa zalegają z płaceniem czynszu dzierżawnego
Ośmiu dzierżawców dużych popegieerowskich gospodarstw w woj. kujawsko-pomorskim 31 sierpnia powinno opuścić dzierżawę, ponieważ Agencja Nieruchomości Rolnych rozwiązała z nimi umowy. Na razie nie zrobił tego żaden. Mimo, że dzierżawcy nie płacili czynszu dzierżawnego część z nich nie godzi się z decyzją Agencji.

Z ośmiu wypowiedzianych umów dwie być może zostaną przedłużone, ponieważ dzierżawcy w ostatniej chwili zapłacili raty czynszu. Inni winni są Agencji od 200 do 600 tys. zł. Przyczyny zalegania z czynszem są różne, np. susza. Niekiedy jednak dzierżawcy przeceniają swoje siły.

Pracownicy oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy oceniają, że ok. 20 proc. dużych dzierżawców ma problemy finansowe. Od 10 do 12 rocznie otrzymuje wypowiedzenia umów. Nie wszyscy zgadzają się z decyzjami Agencji i odmawiają opuszczenia nieruchomości.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy ma prawie 90 proc. ściągalności czynszu dzierżawnego. To jeden z najlepszych wskaźników spośród wszystkich oddziałów Agencji.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności