Ceny zbóż, notowania, aktualności

Śledztwo w sprawie skupu zbóż w PZZ Brzeg

Śledztwo w sprawie skupu zbóż w PZZ Brzeg
Nadużycia w skupie interwencyjnym prowadzonym w ubiegłym roku przez Polskie Zakłady Zbożowe w Brzegu wykryła opolska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Większość akcji firmy posiada poseł PSL Zbigniew Komorowski. Funkcjonariusze Agencji podejrzewają PZZ-ty o falszowanie dokumentów i zlecanie firmom prowadzenia fikcyjnego skupu w trzech województwach: dolnośląskim, opolskimi i śląskim.

Z materiałów zebranych przez oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że brzeskie PZZ-ty prowadziły skup na śląsku niezgodnie z umową zawartą z Agencją Rynku Rolnego. Nieprawidłowości, które stały się podstawą wszczęcia tego śledztwa, zostały potwierdzone również w trakcie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w PZZ Brzeg. NIK przekazał do akt sprawy dokumentację dotyczącą tej kontroli. Brzeskie zakłady wynajęły firmy, które źle przechowywały zboże lub w ogóle go nie skupiły, a mimo to przedstawiły Agencji dokumenty skupu. Prezes PZZ w Brzegu nie zgadza się z tymi zarzutami. Twierdzi iż informacje krajowych i lokalnych mediów są przesadzone i nieprawdziwe.

Śledztwo prowadzone przez ABW nadzorowane jest przez prokuratora z wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej. Za kilka tygodni mają być ujawnione szczegóły dochodzenia. Prokuratura zamierza postawić kilku osobom zarzuty o fałszerstwo i nadużycia gospodarcze. Dopiero wtedy ujawni wysokość strat jakie poniósł skarb państwa.

Źródło: Agrobiznes

Powrót do aktualności