Ceny zbóż, notowania, aktualności

ZM Duda S.A. w Grąbkowie podwyższą kapitał

ZM Duda S.A. w Grąbkowie podwyższą kapitał
Akcjonariusze ZM Duda na wczorajszym NWZA przyjęli jednomyślnie wszystkie proponowane uchwały. Dotyczyły one m.in. emisji do 1 mln akcji serii C, które spółka zamierza zaoferować w IV kwartale br.

 - Partnerzy finansowi nam zaufali. Docenili coraz lepsze wyniki spółki i wierzą w dalszy jej rozwój - skomentował poparcie akcjonariuszy dla podwyższenia kapitału Maciej Duda, pełnomocnik zarządu firmy mięsnej.

Spółka z Grąbkowa wyemituje od 500 tys. do 1 mln akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Cenę emisyjną akcji określi zarząd w porozumieniu z radą nadzorczą. Podwyższenie kapitału nastąpi z wyłączeniem prawa poboru.

Oferta zostanie skierowana do długoterminowych inwestorów finansowych. Spółka przewiduje, że sprzedaż akcji nastąpi w czwartym kwartale.

Zarząd nie spodziewa się, aby mogła powtórzyć się historia z grudnia ub.r., kiedy firmie udało się uplasować na rynku tylko połowę z oferowanych akcji.

Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone głównie na budowę zaplecza surowcowego i dalsze akwizycje branżowe.

Źródło: Parkiet

Powrót do aktualności