Ceny zbóż, notowania, aktualności

SAPARD: Nowe regulacje

SAPARD: Nowe regulacje
Od wczoraj obowiązują nowe przepisy regulujące sposób otrzymywania pieniędzy z programu SAPARD. Także od wczoraj wnioski o dofinansowanie ponownie mogą składać przedsiębiorcy oraz samorządy. Ci pierwsi mają na to czas do końca września, samorządy do połowy września. Wnioski od rolników są przyjmowane na bieżąco.

W tzw. działaniu pierwszym programu SAPARD najistotniejsze zmiany polegają na wyrównaniu poziomu wsparcia, jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem. Do tej pory w zależności od branży mogli oni liczyć na zwrot 30, 40 lub 50 proc. wartości zakończonej inwestycji. Teraz wprowadzono jednolity 50-procentowy poziom wsparcia.

Jednak najwięcej zmian dotyczy tzw. działania drugiego, czyli inwestycji w gospodarstwach rolnych. Pierwsza z nich polega na umożliwieniu ubiegania się o pomoc przez osoby, które są ubezpieczone w ZUS-ie, a nie jak było do tej pory tylko w KRUS-ie. To nie jedyne ułatwienia mające na celu zwiększenie wykorzystania sapardowskich pieniędzy przez rolników. Będą oni mogli składać wniosek raz w roku, a nie jak do tej pory raz w trakcie trwania SAPARD-u.

Agencja znacząco zwiększyła także limity pomocy finansowej na inwestycje związane z modernizacja gospodarstw produkujących mleko oraz inwestycje w sektorze trzody chlewnej. Na ukończeniu są także działania zmierzające do uruchomienia czwartej części programu SAPARD, z której środki będą przeznaczone między innymi na tworzenie miejsc pracy na wsi.

 - W tej chwili czekamy na decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzenie procedur. Jak tylko procedury zostaną zatwierdzone, te działania zostaną uruchamiane - mówi Andrzej Babuchowski z ARiMR. Będzie to jednak miało miejsce nie wcześniej niż we wrześniu.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności