Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: wzrost ceny skupu pszenicy i żywca wieprzowego

GUS: wzrost ceny skupu pszenicy i żywca wieprzowego
Cena skupu pszenicy wzrosła w czerwcu o 3,7 proc. w porównaniu z majem i o 14,5 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku i wyniosła 53,35 zł za kwintal - poinformował w czwartek GUS.

Na rynku rolnym w czerwcu, w porównaniu z majem br., odnotowano w skupie wzrost cen zbóż: żyta o 4,4 proc., pszenicy o 3,7 proc. oraz żywca wieprzowego i drobiowego (odpowiednio o 3,4 proc. i 2,8 proc.), natomiast spadek cen ziemniaków (o 8,2 proc.), żywca wołowego (o 0,5 proc.) i mleka (o 2,4 proc.).

W obrocie targowiskowym wzrosły ceny zbóż (żyta o 3,5 proc., pszenicy o 3,2 proc.) i ziemniaków jadalnych (o 4,6 proc.), a spadły ceny żywca wołowego o (1,9 proc.) i wieprzowego (o 0,7 proc.).

W skali roku odnotowano znaczny wzrost cen zbóż (powyżej 10 proc. zarówno w skupie jak i na targowiskach) i niewielki wzrost cen skupu żywca drobiowego (o 0,9 proc.).

Ceny większości pozostałych produktów spadły, w tym ceny ziemniaków o 35 proc. na targowiskach i ponad 20 proc. w skupie, żywca wieprzowego o ponad 10 proc. w obrocie targowiskowym i o ok. 7 proc. w skupie oraz żywca wołowego o ponad 7 proc. na targowiskach i o ok. 5 proc. w skupie.

Ceny pszenicy w skupie (średnio 53,35 zł/dt) wzrosły o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 14,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 55,74 zł, tj. o 3,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 13,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono średnio 43,71 zł/dt, tj. o 4,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 17,2 proc. więcej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe żyta wzrosły do 42,56 zł/dt, tj. o 3,5 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 15,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

W czerwcu ceny skupu ziemniaków obniżyły się do poziomu 42,12 zł/dt, tj. o 8,2 proc. w porównaniu do maja br.i o 21,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym za 1 dt ziemniaków jadalnych płacono średnio 38,12 zł, tj. o 4,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 35 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wzrosły z 3,07 zł/kg w maju do 3,17 zł/kg w czerwcu br., tj. o 3,4 proc., ale były niższe o 6,8 proc. niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono średnio 3,05 zł/kg, tj. o 0,7 proc. mniej niż przed miesiącem i o 10,8 proc. mniej niż w czerwcu ub. roku.

Relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen zestawu pasz oraz cen skupu żywca do targowiskowych cen żyta nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosły odpowiednio 7,1 i 7,5.

Nadal utrzymywała się spadkowa tendencja cen prosiąt do chowu. Za prosięta w obrocie targowiskowym płacono średnio 72,63 zł/szt., tj. o 0,8 proc. mniej niż przed miesiącem i aż o 28,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny skupu żywca wołowego obniżyły się w skali miesiąca o 0,5 proc., tj. do poziomu 2,55 zł/kg, natomiast w skali roku - o 4,9 proc.. Spadek cen bydła rzeźnego odnotowano także w obrocie targowiskowym. Za 1 kg płacono średnio 2,53 zł, tj. o 1,9 proc. mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,3 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

W skupie drobiu rzeźnego odnotowano dalszy wzrost cen. Ceny w czerwcu ukształtowały się na poziomie 2,98 zł/kg i były wyższe o 2,8 proc. niż przed miesiącem i o 0,9 proc. niż przed rokiem.

W czerwcu nadal utrzymywała się spadkowa tendencja cen skupu mleka. Za 1 hl płacono średnio 67,61 zł, tj. o 2,4 proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 1,2 proc. mniej niż w czerwcu ub. roku.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności