Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wahania cen śruty sojowej

Wahania cen śruty sojowej
Na giełdach towarowych ceny śruty sojowej skaczą to w górę to w dół. Widać wyraźnie, że największy wpływ na ich wysokość mają duże wahania kursu walut oraz zróżnicowanie cen na giełdach światowych.

Pod koniec czerwca śruta sojowa gwałtownie drożała dochodząc do 990 zł za tonę - informuje Renata Barczyk z biura maklerskiego Start w Szczecinie. Dopiero wczoraj ceny zaczęły spadać.

Ale maklerzy zaobserwowali jeszcze inne zjawisko, dotychczas nieznane na tym rynku. Ceny śruty potrafią się znacznie zmieniać w ciągu tego samego dnia. Brakuje śruty niskobiałkowej, nie ma na razie w ogóle w ofertach pellet sojowych .

W centralnej Polsce za około 10 dni rozpocznie się zbiór jęczmienia ozimego. Początkowo ceny wyniosą około 380 zł za tonę. Jednak szybko powinny spadać, przynajmniej do 350 zł - mówią maklerzy. Ziarna z ubiegłorocznych zbiorów już prawie nie ma.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności