Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmienia się trend cenowy na rynku zbóż

Zmienia się trend cenowy na rynku zbóż
Większa podaż zbóż paszowych i konsumpcyjnych na wolnym rynku oraz duże partie pszenicy "rzucone" przez ARR spowodowały zmianę trendu cenowego. Agencja wprowadziła reglamentację zbóż. Nie można obecnie kupić więcej niż 1500 ton. Utrzymane jest wadium w wysokości 100 zł/t. Na czwartkowym przetargu agencyjnym pszenica konsumpcyjna sprzedawana była w cenie średniej ok. 541 zł/t. Pojawiły się oferty sprzedaży żyta konsumpcyjnego z importu w cenie ok. 500 zł/t na bazie loco magazyn sprzedającego./płn kraju/, oraz krajowego żyta w cenie 470-480 zł/t. Oferowany jest jęczmień paszowy jary z importu w cenie 510-520 zł/t na granicy. południowej. Otręby pszenne workowane z dostawą sprzedawane są w cenie 480-490 zł//t.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności