Ceny zbóż, notowania, aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zmarnowano 275 mln zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zmarnowano 275 mln zł
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworząc Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, zmarnowała państwowe pieniądze - wynika z raportu przedstawionego przez kontrolerów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontrola objęła wdrażanie IACS w czasie, kiedy prezesami ARiMR byli Mirosław Mielniczuk i Aleksander Bentkowski. W 2001 r. pierwszy z nich podpisał umowę z firmą Hewlett-Packard, która miała zająć się wdrożeniem całego sytemu.

Na początku 2002 r. prezes Bentkowski renegocjował jednak umowę z HP po to, aby agencja mogła wziąć na siebie stworzenie nieinformatycznej części projektu (m.in. zorganizowanie biur powiatowych oraz nabór i szkolenia pracowników).

Zdaniem ówczesnego szefa ARiMR, budżet państwa zaoszczędził w ten sposób ponad 35 mln euro (ok. 140 mln zł). Tymczasem kontrolerzy z ministerstwa rolnictwa wyliczyli, że koszt budowy IACS wzrósł przez to o ok. 275 mln zł. Szczególnie drogie było wynajęcie 315 biur powiatowych ARiMR.

Aby nabyć lokale z wolnej ręki agencja podpisała umowy z ich właścicielami tylko na kilka miesięcy. Większość pomieszczeń była w złym stanie technicznym. Mimo krótkiego okresu najmu i braku gwarancji, że po wygaśnięciu umowy będzie mogła nadal z nich korzystać, ARiMR wydała na remonty i wyposażenie ponad 111 mln zł.

Kontrolerzy zarzucają agencji, że w ten sposób wydała publiczne środki na lokale osób trzecich. Z danych resortu rolnictwa wynika, że z powodu renegocjacji umowy, wydatki agencji wzrosły o: ok. 154 mln zł na zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, ponad 2 mln zł na zakup samochodów oraz niecałe 7 mln zł na kampanię informacyjną.

Autorzy raportu zwracają uwagę na kilkumiesięczne opóźnienie związane z budową Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz brak aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Do tej pory ARiMR nie pozyskała budynku dla swojej centrali i serwerowni.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności